Subsidie voor batterijen bij grootschalige zonnestroomsystemen

Geplaatst op:

Holland Solar is blij dat de Minister een knoop heeft doorgehakt en 416,6 miljoen euro alloceert voor batterijen bij grote zonnestroomsystemen. “Dit is een belangrijke stap voor onze sector. Het zorgt ervoor dat we vaart kunnen maken met het realiseren van de energietransitie”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Op 5 oktober heeft de Minister in een Kamerbrief laten weten dat hij heeft besloten dat er definitief een subsidie komt voor het installeren van batterijen bij grootschalige zonnestroominstallaties. Dit is een stap in de goede richting voor de energietransitie. De subsidie zorgt ervoor dat overvloedige duurzame energie opgeslagen kan worden in batterijen en gebruikt kan worden op momenten dat er een tekort aan groene stroom is. Iets wat voornamelijk nodig is in de avond, wanneer de vraag naar elektriciteit bij huishoudens groot is, maar de zon niet of nauwelijks schijnt.

Zonneparken van de toekomst blijven aansluiten op een vol elektriciteitsnet

Holland Solar heeft al langere tijd met verschillende partners de oproep gedaan om te inventariseren of een stimuleringsregeling kansen biedt om extra duurzame opwek op te slaan ondanks netcongestie. Daarmee hebben we altijd gepleit voor een regeling die ervoor zorgt dat ook in congestiegebieden zonneparken in staat gesteld worden om op de juiste momenten duurzame energie te leveren om zo fossiele elektriciteitsproductie uit de mix te stoten. De oproep hiervoor deden we onder andere in een brede coalitie van 14 partijen – ondernemers, overheden en netbeheerders. Holland Solar ziet namelijk dat het verduurzamen van schouder-uren (vroege ochtend en de avondpiek) ingewikkeld is. We zijn er van overtuigd dat de contouren van deze regeling een goede uitweg bieden bij het effectief bieden van een eerste stap in een groen, betrouwbaar en betaalbaar Nederlands energiesysteem. 

Ongelijk speelveld

Daarbij begrijpen we dat er ook kritiek is op de subsidieregeling, omdat het gelijke speelveld op de markt voor opslag hierdoor beïnvloed wordt. Toch denken wij dat deze marktverstoring door middel van een goed ontworpen regeling, geminimaliseerd kan worden. Daarbij dient de focus met name te liggen op het bieden van investeringszekerheid en het voorkomen dat er sprake is van overstimulering. Zeker in het geval de beleidscontouren voor batterijen in Nederland gedurende de looptijd van de regeling toch veranderen.

We gaan als sector de komende tijd graag het gesprek aan om een zo robuust mogelijk ontwerp van de stimuleringsregeling te realiseren, zodat we als sector door middel van batterijen snelheid kunnen maken in het nog meer bieden van een groene betrouwbare en goedkope elektriciteitsvoorziening.  

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!