SDE++ 2023: mijlpalen op korte termijn, meer nodig voor lange termijn

Geplaatst op:

Minister Jetten heeft middels een brief de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de SDE++ 2023. Van 5 september tot en met 5 oktober vond de openstelling van de SDE++ in 2023 plaats. Hiervoor was een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar. Gedurende de openstelling zijn er 1.970 subsidieaanvragen ingediend, met een budgetclaim van in totaal ca. € 16,3 miljard. Dat is een record. In de ronde van 2023 zien we mijlpalen voor de sector op korte termijn, maar er zijn ook zorgen op lange termijn. 

Mijlpalen in de ronde van 2023

Zonnestroom springt er op een opvallende manier uit. Projecten op daken en land zijn voor het eerst in de negatieve cijfers beland als het gaat om gemiddelde subsidie intensiteit. Dat betekent dat de overheid ervanuit gaat dat er geen subsidie uitgekeerd hoeft te worden aan deze projecten. De SDE++ werkt immers als garantiefonds, en keert alleen uit wanneer er subsidie gedurende de looptijd van de projecten nodig is. Concreet betekent dit resultaat dat de zonne-energie sector in staat is om 3,3 gigawatt aan projecten te realiseren, zonder dat daar naar de inschatting van de overheid belastinggeld voor nodig zal zijn. Een resultaat waar wij als branchevereniging trots op zijn.

Daarnaast zien we in de cijfers ook terug dat we voor hetzelfde budget vijftig procent meer duurzame energie zullen gaan realiseren ten opzichte van vorig jaar en het jaar daarvoor. Dit jaar realiseren we met gevraagd SDE++ budget van €1,1 miljard euro 3,3 gigawatt aan projecten. In 2022 deden we met een soortgelijk budget 2,2 gigawatt aan projecten. Met hetzelfde budget realiseren we dus bijna de helft meer projecten.

Met recht kunnen we dus zeggen dat wij als branchevereniging enorm trots zijn op al onze leden die deze ronde hebben meegedaan aan deze SDE++ ronde! Ons inziens toont dat de kracht van de zonne-energiesector aan.

De lange termijn zorg over kleiner wordende pijplijn

Uit de Klimaat en Energieverkenning van het PBL werd duidelijk dat de vraag naar duurzame energie sneller stijgt dan het aanbod. De wijzigingen ten aanzien van de hekjes voor verschillende technieken heeft dit extra geholpen. Dat is een goede zaak! De enorme hoeveelheid aanvragen voor elektroboilers en grootschalige warmtepompen is daar een goed voorbeeld van.

Voor een betrouwbare energievoorziening om deze warmtepompen en elektroboilers te laten draaien is heel veel extra hernieuwbare elektriciteit nodig, waaronder zon op daken, water en land. Het is dan opvallend dat in absolute zin het aantal zonnestroomprojecten dat ingediend wordt de afgelopen twee jaar afneemt. Ook deze ronde toont namelijk aan dat met herindiening er maximaal voor 3,3 gigawatt aan aanvragen ligt, terwijl dat in 2021 nog 4 gigawatt was.

Er is dus echt aanvullend beleid voor zonne-energie op daken, gronden en water nodig om de pijplijn op niveau te houden. Alleen dan kunnen we voorkomen dat de zorgen van de Rijksoverheid dat de emissies in de elektriciteitssector toenemen, bewaarheid worden.

Opvolger en ronde van 2024

De SDE++ loopt tot 2025 voor zon- en wind. De minister geeft aan graag met de energie producerende sectoren in gesprek te gaan om het over een opvolger van de SDE++ te hebben. Want zoals Trinomics aangeeft is er echt een opvolger nodig om de doelstellingen te gaan halen. Holland Solar gaat dan ook graag met het ministerie in gesprek om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over hoe de opvolger eruit moet komen te zien.

Tevens heeft de minister aangekondigd dat in 2024 er opnieuw een SDE++ ronde opengesteld worden, maar dat hier aanpassingen voor zullen komen ten aanzien van 'banking'. Holland Solar roept op om bij die uitwerking van dit voorstel voldoende ruimte in te bouwen voor lokaal maatwerk.

 

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!