Reactie Holland Solar op verbod Provincie Overijssel

Geplaatst op:

Holland Solar roept Provincie Overijssel op: volg landelijk beleid voor zonneparken 

Afgelopen week nam de provincie Overijssel het besluit om zonneweides op landbouwgrond voorlopig te verbieden. Op dit moment worden op landelijk niveau afspraken gemaakt over voorwaardes waaraan zonneweides moeten voldoen en daarom roept Holland Solar de provincie op om het landelijke overleg over verdere normering van zonneweides voort te zetten, de uitkomsten daarvan over te nemen en lopende projecten niet te frustreren. Samen met NVDE en Energie Nederland hebben ze deze boodschap in een brief aan de gedeputeerden toegestuurd. 

Met de ban op zonneweides op landbouwgrond brengt de Provincie toekomstige RES-ambities in het gedrang. Zo lieten ook verschillende gemeenteambtenaren weten. In de Overijsselse RES regio’s zijn veel plannen gemaakt voor het ontwikkelen van zonneweides. En die staan met het besluit van de provincie op het spel. Ook voor projecten die zich al in de ontwikkelfase bevinden is nu veel onzekerheid ontstaan.  

Daarnaast laat Holland Solar weten dat de ban geen recht doet aan boeren die hun bedrijf met een zonneveld duurzaam willen veranderen, aan de kansen om met zonneparken ook natuur te ontwikkelen, aan de initiatieven van lokale burgercoöperaties en aan de noodzaak om veel meer hernieuwbare elektriciteit te produceren om zo klimaatverandering te stoppen. 

Agrariërs 

In de maatschappelijke discussie worden zonne-energie en landbouw vaak lijnrecht tegenover elkaar gezet. Dit is onterecht. Zonne-energie biedt agrariërs een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom. Met deze extra inkomstenbron ontstaat er financiële ruimte om te innoveren en te blijven boeren. Daarnaast, kan met innovatieve technieken zonne-energie intelligent in agrarische activiteiten worden geïntegreerd. Dit noemen we agri-PV. 

Natuurontwikkeling  

Met het uitsluiten van zonneparken op landbouwgrond in Overijssel mist de provincie een gemakkelijke kans om de komst van nieuwe natuur te financieren. De zonne-energiesector in de Gedragscode Zon op Land vastgelegd dat zonneweides altijd een meerwaarde voor de biodiversiteit moeten realiseren. Naast het toepassen van de basisrichtlijnen om biodiversiteit te verbeteren is de zonne-energiesector het EcoCertified project gestart. EcoCertified is het grootste ecologische onderzoek in Europa naar biodiversiteit in zonneweides. Het project ontving een MOOI-projectsubsidie en financiële steun van 8 provincies, waaronder de provincie Overijssel. In dit project wordt niet alleen onderzoek gedaan, maar wordt ook een certificeringsregeling met een label ontwikkeld waarmee de meerwaarde van een zonnepark voor een gezonde bodem en biodiversiteit kan worden gegarandeerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers aan de Wageningen universiteit, TNO, Eelerwoude en NL Greenlabel.  

Toenemende vraag 

Volgens het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) zal de elektriciteitsvraag verdrie- of zelfs verviervoudigen. Deze enorme toename van de elektriciteitsvraag is geen luxe, maar pure noodzaak om onze economie te kunnen laten groeien en onze huidige levensstandaard te behouden. Deze elektriciteitsvraag zal niet ingevuld kunnen worden met alleen wind op zee, kerncentrales of zonnepanelen op daken. Ook zonneweides op landbouwgronden zijn daarvoor nodig. Wij vragen u daarom de het landelijke overleg over verdere normering van zonneweides op gronden voort te zetten en de uitkomsten daarvan over te nemen in uw provinciale verordeningen. 

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!