Actueel

Gekozen tag: Zon op woningen Verwijder filter
Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

In gesprek met Henk Vermeer : ‘Wij zijn voor realistisch, haalbaar en betaalbaar energiebeleid”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met fractieleden van verschillende partijen om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Zo ook met Henk Vermeer, fractielid van de BoerenBurgerBeweging (BBB).

Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

Holland Solar reageert op de KEV: Meer zonnestroom nodig dan gepland

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de Klimaat- en Energie Verkenning 2023 gepubliceerd. Ondanks het feit dat de cijfers voor veel sectoren beter zijn dan vorig jaar, valt op dat de daling van de CO2-uitstoot in de elektriciteitssector juist minder gunstig ontwikkelt. De toename van de elektriciteitsvraag in de industrie en transport is volgens het planbureau groter dan de groei aan opwek uit wind en zon. Dit leidt ertoe dat de emissies in de elektriciteitssector mogelijk zelfs zullen stijgen in plaats van dalen. Kortom: er is meer zon- en windenergie nodig dan wat nu in de planning zit. Holland Solar roept de politiek op om ruimte en voor stabiel zonne-energie beleid te maken , in lijn met de klimaatdoelen die nationaal en internationaal zijn afgesproken.

Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

In gesprek met Suzanne Kröger over zonne-energie: “Maak van de consument ook een producent”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met Kamerleden om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Eén van die Kamerleden is Suzanne Kröger van GroenLinks PvdA.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!