Actueel

Gekozen tag: Zon op grote daken Verwijder filter
Netinfra Zon op grote daken Zon op land en water

ACM maakt standaardcontracten congestiemanagement voor zonne- en windprojecten mogelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft goedkeuring gegeven aan netbeheerders om te werken met standaardcontracten bij congestiemanagement. Deze contracten hebben de netbeheerders in samenwerking met Holland Solar en Energie Samen opgesteld met als doel om makkelijker tot afspraken te komen tussen netbeheerders en producenten van duurzame energie als het gaat om congestiemanagement.

Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

In gesprek met Silvio Erkens: “Ik geloof echt in een Nederlandse maakindustrie”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met Kamerleden van verschillende partijen om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Eén van die Kamerleden is Silvio Erkens van de VVD.

Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

In gesprek met Henk Vermeer : ‘Wij zijn voor realistisch, haalbaar en betaalbaar energiebeleid”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met fractieleden van verschillende partijen om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Zo ook met Henk Vermeer, fractielid van de BoerenBurgerBeweging (BBB).

Zon op grote daken Zon op land en water

SDE++ 2023: mijlpalen op korte termijn, meer nodig voor lange termijn

Minister Jetten heeft middels een brief de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de SDE++ 2023. Van 5 september tot en met 5 oktober vond de openstelling van de SDE++ in 2023 plaats. Hiervoor was een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar. Gedurende de openstelling zijn er 1.970 subsidieaanvragen ingediend, met een budgetclaim van in totaal ca. € 16,3 miljard. Dat is een record. In de ronde van 2023 zien we mijlpalen voor de sector op korte termijn, maar er zijn ook zorgen op lange termijn. 

Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

Holland Solar reageert op de KEV: Meer zonnestroom nodig dan gepland

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de Klimaat- en Energie Verkenning 2023 gepubliceerd. Ondanks het feit dat de cijfers voor veel sectoren beter zijn dan vorig jaar, valt op dat de daling van de CO2-uitstoot in de elektriciteitssector juist minder gunstig ontwikkelt. De toename van de elektriciteitsvraag in de industrie en transport is volgens het planbureau groter dan de groei aan opwek uit wind en zon. Dit leidt ertoe dat de emissies in de elektriciteitssector mogelijk zelfs zullen stijgen in plaats van dalen. Kortom: er is meer zon- en windenergie nodig dan wat nu in de planning zit. Holland Solar roept de politiek op om ruimte en voor stabiel zonne-energie beleid te maken , in lijn met de klimaatdoelen die nationaal en internationaal zijn afgesproken.

Zon op grote daken Zon op land en water Zon op woningen

In gesprek met Suzanne Kröger over zonne-energie: “Maak van de consument ook een producent”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met Kamerleden om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Eén van die Kamerleden is Suzanne Kröger van GroenLinks PvdA.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!