Actueel

Gekozen tag: Stimulering Verwijder filter
Duurzame elektriciteit Maakindustrie Stimulering

Statement: kansen voor zon op landbouwgrond voor gemeenten

In de Zonnebrief 2.0, die de (inmiddels demissionaire) Minister van Klimaat en Energie op 6 juli jongstleden publiceerde, zet het inmiddels demissionaire kabinet zijn visie neer voor nationaal beleid gericht op zonne-energie. In deze brief staat onder andere op welke manier het demissionaire Kabinet vindt dat zonneparken op land ruimtelijk ingepast zouden moet worden. Met de val van het Kabinet is er onzekerheid ontstaan over de implicaties van deze visie voor provincies, gemeentes, grondeigenaren en bedrijven die actief zijn met de ontwikkeling van zonneparken.

Stimulering

Markthervormingsplannen van de EC goed nieuws voor de zonsector

De Europese Commissie heeft een pakket gepubliceerd waarmee belangrijke voorstellen worden gedaan voor het veranderen van de Europese elektriciteitsmarkt. Holland Solar is enthousiast over deze plannen en herkent veel van de door haar ingebrachte punten terug in de voorstellen van de Europese Commissie.

Stimulering

Holland Solar staat achter SDE++ 2023

Deze week heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt dat de SDE++ ronde voor 2023 opengesteld zal worden van 6 juni t/m 3 juli. Holland Solar is blij…

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!