Actueel

Gekozen tag: IMVO Verwijder filter
Circulariteit IMVO Maakindustrie

Zonne-energiesector zet zich in voor duurzame productieketens

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend.

IMVO

Oeigoerse dwangarbeid productie van silicium

De geruchten over mogelijke Oeigoerse dwangarbeid bij de productie van silicium zijn schrijnend. Dwangarbeid wordt door alle leden van Holland Solar sterk veroordeeld. Silicium is een…

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!