Actueel

Gekozen tag: Circulariteit Verwijder filter
Circulariteit

Stichting OPEN zoekt partner(s) voor toekomstbestendige recycling van zonnepanelen

Om een toekomstbestendige, verbeterde recycling van zonnepanelen te realiseren zoekt Stichting OPEN partners. Dit in nauwe afstemming en samenwerking met Holland Solar en Stichting ZRN. Partijen moeten voldoende kwalitatieve en kwantitatieve recyclecapaciteit kunnen bieden. Begin juni publiceert Stichting OPEN een uitvraag waarop partijen hun interesse kenbaar kunnen maken.

Circulariteit IMVO

Betere milieuprestatie zonne-energiesystemen dankzij onderzoek Holland Solar

Tot voor kort waren zonnepanelen de grote afwezige in de Nationale Milieudatabase, waarin middels productkaarten de milieu-impact van bouwmaterialen weergegeven worden. Uit onderzoek van Holland Solar naar de levenscyclus van een zonnestroomsysteem blijkt deze impact tot wel 35% lager ligt dan gedacht.

Circulariteit

OPEN kondigt zichtbare afvalbeheerbijdrage aan

Op 30 november 2022 is bekendgemaakt dat de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen vanaf 1 juli 2023 omhooggaat van € 6,50/ton naar € 40/ton. Daarnaast vraagt Stichting OPEN, die verantwoordelijk is voor de recycling van o.a. zonne-energiesystemen, producenten en installateurs om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de factuur te zetten.

Circulariteit IMVO Maakindustrie

Zonne-energiesector zet zich in voor duurzame productieketens

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!