Kennismaken met nieuw bestuurslid: Gerard de Leede

Geplaatst op:

Holland Solar heeft een nieuw bestuurslid: Gerard de Leede. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van Holland Solar werd de Chief Technology Officer (CTO) en co-founder van Solarge benoemd tot Bestuurslid van Holland Solar. Hij zal zich binnen het bestuur onder andere bezig gaan houden met het opzetten van de werkgroep PV-maakindustrie.

Voordat Solarge werd opgericht werkte Gerard al langer in de duurzame energiesector. Vanaf 2007 heeft hij twee bedrijven opgezet, in België en Nederland, aan de installatie en distributie zijde van de sector. Ook was hij een aantal jaar CTO van Heijmans, waar hij zich onder andere bezighield met de zonne-energietoepassingen op of aan woningen.

Naast zijn werk als CTO bij Solange is hij ook een halve dag per de week hoogleraar op het gebied van smart energy. In die hoedanigheid doet hij bijvoorbeeld onderzoek naar hoe slimmer om te gaan met het (stroom)netwerk. Daarbij is hij ook lid van de Strategische Adviesraad bij TKI Urban Energy.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Holland Solar?

“Ik ben met Solarge lid geworden van Holland Solar. We dachten dat het als producent binnen de Nederlandse zonne-energiesector zinvol zou zijn om op die manier in de lobby een woord mee te kunnen spreken. Ik ben onder andere actief geworden in de werkgroep Netinfra, wat aansluit bij mijn achtergrond en leerstoel en ik neem ook deel aan de commissie zon op gebouw. We proberen met Solarge ook andere producenten van zonnestroomcomponenten mee te laten doen bij Holland Solar. Dat wil ik als bestuurslid nog veel meer stimuleren. Sterker nog, we willen een aparte werkgroep gaan starten die meer in gaat op de productie van zonnepanelen.”

Waarom wilde je graag deel uitmaken van het bestuur?

“Ik ben één van de initiatiefnemers van een groeifondsvoorstel om (opnieuw) een PV-maakindustrie in Nederland op te bouwen. Het voorstel dient het belang van alle Nederlandse producenten en uiteindelijk natuurlijk ook de afnemers van zonnestroomsystemen. Dat is gelukt, het groeifonds gaat volgend jaar van start.” Het groeifondsvoorstel is een eerste stap om de PV-maakindustrie weer op te bouwen. Bij het zetten van vervolgstappen kan Holland Solar een belangrijke rol spelen. “Bij het voorstel waren meerdere partijen uit de zonneproducentensector betrokken, waaronder Holland Solar leden. Zo ontstond het idee dat er een nieuw bestuurslid moest komen die ook meer die producentenverantwoordelijkheid in ogenschouw kan nemen.”

Heb je zin om aan de slag te gaan?

“Uiteraard, jazeker!”

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!