Noodzakelijke structurele oplossingen nodig voor een vollopend elektriciteitsnet

Geplaatst op:

Een vol elektriciteitsnet is op te lossen door het net te verzwaren en door met slimme mogelijkheden meer capaciteit in bestaande infrastructuur te verkrijgen. Het tijdelijk uitsluiten van zonneparken op land, wat LTO Noord voorstelt, is dat niet. Helaas is de groeiende congestie op het elektriciteitsnet een bekend en toenemend probleem. De leden van Holland Solar, los van of zij zonnestroom projecten op land of op dak ontwikkelen, werken dagelijks constructief samen om met netbeheerders een gezamenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problematiek.

Op 2 november 2021 heeft LTO Noord de oproep gedaan om in Utrecht vergunningen voor zonneparken op land tijdelijk niet te verlenen zo lang het stroomnet Utrecht vol is (Solarmagazine, 2021). Dit biedt echter geen oplossing aan het structurele probleem. Het vollopen van het elektriciteitsnet maakt immers geen onderscheid of de groene stroom vanuit de dak of het land het net instroomt. Daarnaast is netcongestie zeer lokaal bepaald. Het tijdelijk uitsluiten van zonneparken op land leidt dus niet direct tot meer zonnepanelen op daken die wél aan het elektriciteitsnet gekoppeld kunnen worden. We moeten daarom werken aan structurele oplossingen die helpen congestie op te lossen i.p.v. schijnoplossingen.

Versnellen oplossingen
Om structurele oplossingen te vinden is het voornamelijk van belang om de verzwaringsopgave van de netbeheerders te versnellen door hen meer ruimte te geven om voorinvesteringen te doen en het vergunningsproces wat zij dienen te doorlopen voor die investeringen te versnellen. Daarbij is het van belang om slimme toepassingen uit te rollen die vraag en aanbod aan elkaar koppelen en matchen. Huidige juridische, procesmatige en economische barrières belemmeren in veel gevallen de kansen die hiervoor liggen.

Energietransitie
Door zonneparken op land, die een enorme bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave, uit te sluiten wordt de energietransitie op geen enkele manier versneld. Holland Solar zou eerder de oproep verwachten om prioriteit te stellen aan deze slimme toepassingen en de barrières hiervan. Het verzwaren en verslimmen van het elektriciteitsnet leidt uiteindelijk tot een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie.

Wel onderstreept Holland Solar het punt om de realisatietermijn van de subsidie uit te stellen voor ondernemers die in de knel zitten. Behoorlijk veel partijen dreigen hun SDE-beschikking kwijt te raken, omdat de realisatietermijn wordt overschreden door netcongestieredenen. Helaas is dit niet een punt dat makkelijk oplosbaar is in de huidige realisatietermijn. Daarom ligt dit voorstel van LTO om de realisatietermijn in dergelijke gevallen uit te stellen in de lijn met het standpunt van Holland Solar. Tevens is Holland Solar eens met het punt van LTO waarin zij stellen dat het voor de energietransitie van groot belang is om de congestieproblematiek zo snel als mogelijk op te lossen. Holland Solar nodigt LTO daarom van harte uit om een dialoog aan te gaan met de zonne-energiesector over hoe we gezamenlijk toe kunnen werken naar een duurzame energievoorziening zonder dat het elektriciteitsnet daar een bottleneck voor vormt.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!