2,6 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar eco-certificering zonneparken

Geplaatst op:

Samen met de Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel, en 8 provincies hebben 27 leden van Holland Solar gezamenlijk een subsidie van €2,6 miljoen toegekend gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De rest van het budget van totaal €4,1 miljoen voor dit onderzoeksproject wordt door de projectpartners uit eigen middelen gefinancierd.

Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen en operationeel maken van een certificaat op basis van transparante en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor zonneparken met een ecologische meerwaarde. Projectontwikkelaars en overheden kunnen dit certificaat vervolgens gebruiken om te borgen dat voldaan wordt aan de gedragscode zon op land van Holland Solar voor wat betreft het bieden van ecologische meerwaarde.

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in 20 bestaande zonneparken waar gemeten wordt wat het effect is van verschillende beheerbehandelingen en zonnepark ontwerpvormen op planten, bodem, insecten, vogels en zoogdieren. Voor de ontwikkeling van De richtlijnen en toetswaarden waaruit dit ‘Solar EcoCertified’ label worden door de betrokken onderzoekers de benodigde richtlijnen en toetswaarden gedefinieerd. Deze onderzoekers zijn verbonden aan de Universiteit Wageningen, Wageningen Environmental Research – trekker van dit projectconsortium – en TNO, waarbij nauw wordt samengewerkt met Eelerwoude, NL Greenlabel en projectontwikkelaars die allen lid zijn van Holland Solar.  Ook denken acht provincies mee in het project en ondersteunen het onderzoek.

Dit ‘Solar EcoCertified’ onderzoeksproject is aanvullend op het al lopende ‘SolarEcoplus’ onderzoeksproject waarin dezelfde aspecten worden gemeten maar dan in nieuw te bouwen zonneparken met innovatieve opstellingen. Afgesproken is om ook samen te werken met andere onderzoekgroepen zodat op nationale schaal een basis wordt gelegd voor een optimale ecologische inpassing van het grote areaal aan zonneparken dat we nodig hebben in Nederland om de energietransitie te realiseren. Partijen die geïnteresseerd zijn in de resultaten of (financieel) willen participeren in het project kunnen zich melden bij Holland Solar.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!