Reactie consultatie Bbl: Maatwerk essentieel

Geplaatst op:

Met de voorgestelde wijziging van het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) geeft het Ministerie gehoor aan de roep vanuit gemeentes om meer grip te krijgen op het stimuleren van duurzame energie (elektriciteit en warmte) op daken. Voor Holland Solar is een verplichting voor het gebruiken van het dak voor duurzame energieopwekking niet ideaal maar wel nodig. Holland Solar hecht waarde aan de vrijheid van ondernemers en burgers om zelf te kiezen om een bijdrage aan de energietransitie te leveren. Echter, ziet Holland Solar ook dat het belangrijk is voor het draagvlak van de energietransitie dat zo veel mogelijk daken in Nederland benut worden voor het opwekken van duurzame energie.

De voorgestelde verplichting geeft op lokaal niveau gemeentes de mogelijkheid om maatwerk te leveren, een aanpak die wij als branchevereniging steunen. Desalniettemin, heeft Holland Solar wel de volgende 5 belangrijke punten aan het Ministerie meegegeven:

1. Neem in de proportionaliteitstoets ook de financiële draagkracht van de gebouweigenaar en de mogelijkheid voor het verkrijgen van een netaansluiting mee.

2. Gebrek aan investeringsvermogen kan door derde partijen worden opgelost; gemeentes kunnen als tussenpersoon werken.

3. Voorloopkosten dienen gedekt te worden wanneer er sprake is van een verplichting die uiteindelijk om technische redenen niet gerealiseerd wordt.

4. Moedig als Ministerie regionale samenwerking aan en voorkom daarmee een ongelijk speelveld en netcongestie.

5. Vertel als overheid een duidelijk verhaal aan de burger: er mag niet meer opwekking van duurzame energie geëist worden dan dat er verbruikt wordt

Lees hier de volledige reactie op de consultatie.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!