Blusbrief naar provincie Groningen en Drenthe

Geplaatst op:

Na de recente brandbrief vanuit LTO-Noord en diverse bedrijven uit de agrarische sector stuurt Holland Solar een ‘blusbrief’ naar de provinciale staten van Groningen en Drenthe. Met deze brief plaatst de zonnesector de zorgpunten vanuit de agrarische hoek in een breder perspectief en worden feitelijke onjuistheden rechtgezet. De zonnesector onderschrijft dat het landschap verandert; dat doet het al eeuwen en meestal als gevolg van grote maatschappelijke ontwikkelingen. De agrarische organisaties wijzen op de economische gevolgen door het verdwijnen van landbouwgrond. Holland Solar wijst op het zeer geringe landareaal dat voor zonne-energie nodig zal zijn en op de grote economische baten die deze conversie juist oplevert; voor bedrijven, de omgeving én voor de agrarische grondeigenaar.

Dat betekent niet dat een provincie de ontwikkeling van innovatieve, economisch rendabele bedrijfstakken hoeft tegen te houden.  Zonne-energie biedt enorm veel kansen en is flexibel toe te passen; van dak en industrieterrein tot onrendabel graskavel.

-              Recente analyse van alle ontwikkelingen laat zien dat 75% van de zonneprojecten in Nederland wordt ontwikkeld op daken. Van de overige 25% is een groot deel ontwikkelingen op niet-landbouwgrond. Uiteindelijk is er maximaal 0,5 - 0,7% van het huidige landbouwareaal nodig.

-              De uitrol van duurzame energie geeft een enorme impuls aan de werkgelegenheid doordat lokale bedrijven meehelpen bij de aanleg en onderhoud van zonneparken. Maar ook doordat het bedrijven aantrekt die juist duurzaam opgewekte elektriciteit willen gebruiken, zoals voor de productie van groene waterstof.

-              Veel individuele boeren delen de zorgen van hun brancheverenigingen niet. Zij kiezen voor zonneweides als oplossing voor minder rendabele gronden en / of als ze geen opvolging hebben. Voor hen is een zonnepark een duurzame manier om het bedrijf goed voort te zetten.

-              Met de gedragscode zon op land heeft de zonnesector met negen organisaties waaronder Natuurmonumenten en de Vogelbescherming afspraken gemaakt over een goede ontwikkeling van zonneparken op land. Uitgangspunten zijn een aantoonbare toename van de natuurwaarden, een goede landschappelijke inpassing, meerwaarde voor de omwonenden en tijdelijkheid van de activiteit zonder schade aan bijvoorbeeld de bodem.

-              Omwonenden profiteren mee. Dat is niet gebruikelijk in ruimtelijke ontwikkelingen maar wel voor de zonnesector. In lijn met het Klimaatakkoord en onze gedragscode wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Tenslotte wordt er bij zonneparken anders dan bij agrarisch grondgebruik wel OZB en overdrachtsbelasting betaald.

-              Tenslotte komt zonder zon op agrarische gronden de uitrol, en dus de ambities van de RES-regio’s en provincies zelf in gevaar.

 

Lees hier de volledige brief voor provincie Groningen en hier voor provincie Drenthe.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!