Handreiking voor gemeentes voor stimulering zon op dak

Geplaatst op:

Gemeentes hebben binnen de RESsen en in eigen klimaatbeleid een sterke rol in de energietransitie. In de concept RESsen zien wij een grote interesse in zon op daken en parkeerterreinen, terwijl gemeenten geen bevoegdheden hebben om sturend of verplichtend hierin op te treden. Met deze handreiking wil Holland Solar gemeentes inspireren bij het maken van beleid voor het stimuleren van zon op daken en carports.

De tips en ideeën zijn uitgesplitst naar doelgroep: van mkb’ers tot sportverengingen en van nieuwbouw tot monumenten en beschermde dorp- en stadsgezichten. Dit biedt een toegankelijke lijst met aanpakken die gemeentes zouden kunnen kiezen om het potentieel van zon op dak en carports in de praktijk daadwerkelijk te realiseren.

De handreiking is een levend document en kan aangepast worden met nieuwe ideeën, voorbeelden of wettelijke mogelijkheden. Houd voor de meest recente versie de website van Holland Solar in de gaten.

 Lees hier de handreiking voor gemeentes voor stimulering van zon op dak.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!