Inwerkdossier energietransitie voor Provinciale Statenleden beschikbaar

Geplaatst op:

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan! Een belangrijk moment voor de energietransitie, omdat provincies hierin een cruciale rol spelen. Daarom heeft de NVDE, in samenwerking met Holland Solar en Energie Nederland een inwerkdossier voor provinciale statenleden opgesteld.

De rol van de provincie

De provincie heeft een grote rol te vervullen bij de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie. Voorbeelden zijn de ruimtelijke inpassing van de productie-installaties voor zonne- en windenergie, de aanleg van netten of het handhaven van de energiebesparingsdoelen voor bedrijven. Provincies nemen ook vaak een meer faciliterende rol als aanjager en gesprekspartner richting gemeenten en bedrijven, afhankelijk van eigen beleidskeuzes. Ook dit kan doorslaggevend zijn in lokale activiteiten in omslag naar nieuwe energievormen.

Het inwerkdossier

Speciaal voor alle nieuwkomers in de provinciale politiek, maar eigenlijk ook voor iedereen die het geheugen even wil opfrissen, stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie dit Inwerkdossier Klimaat & Energie op, een naslagwerk over álle onderwerpen rond de omslag naar schone energie waar je mee te maken gaat krijgen.

Regioteam Energietransitie

Holland Solar, NVDE en Energie-Nederland werken samen om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen in het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Het team is voor provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren een nuttig aanspreekpunt/ vragenloket. De focus ligt in eerste instantie op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en infrastructuur. Het team is bereikbaar via regio@nvde.nl.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!