RVO ondersteunt zonnestroom installateurs met handreiking over opslagsystemen

Geplaatst op:

De druk op het elektriciteitsnet neemt toe. Dit vraagt om betere netinpassing van zonnestroomsystemen. Verwacht wordt dat installateurs steeds vaker door de consument gevraagd zullen worden wat zij hieraan kunnen doen. RVO Nederland heeft daarom door ISSO een handreiking voor installateurs op laten stellen waarin oplossingen worden geboden om de opgewekte stroom en het elektriciteitsnet zo goed en economisch mogelijk te benutten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van handvatten voor hoe je een opslag systeem installeert. Holland Solar was onderdeel van de groep die input mocht leveren voor de handreiking. We zijn blij met het resultaat. 

Betere netinpassing

Netinpassing betekent het op een zo efficiënt en veilig mogelijke manier ontwerpen en aansluiten van de pv-installatie op het elektriciteitsnet. Door onvoldoende beschikbaarheid en capaciteit van het elektriciteitsnet is de netinpassing steeds vaker een complexe zaak.

Als zonne-energie opgewekt wordt, dan moet het op dat zelfde moment gebruikt worden, anders wordt het terug geleverd aan het net. Vaak wordt meer opgewekt dan op dat moment wordt verbruikt. Dit zorgt voor piekmomenten op de netten. Op zonnige dagen kunnen zonnepaneleneigenaren te maken krijgen met uitvallende omvormers om het net te ontlasten. Hierdoor kan veel kostbare duurzame energie verloren raken.

Vraag consument

Bovenstaande in combinatie met verlaging van de energiebelasting, afbouw van de salderingsregeling zorgen dat ook bij kleinverbruikers een nieuw verdienmodel voor netinpassing en opslag ontstaat . Hierdoor verwacht RVO dat de vragen over betere netinpassing van zonnestroomsystemen, al dan niet gecombineerd met opslag, voor installateurs toe zullen nemen.  Kunnen zij ervoor zorgen dat de panelen zo aangesloten worden dat netproblematiek zoveel mogelijk wordt voorkomen?

Handreiking energieopslag en netinpassing  voor installateurs zonnestroom

De handreiking biedt installateurs de laatste informatie over:

  • Gebruik, systeemkeuze en bepalen en vaststellen (dimensioneren) van energieopslag.
  • Tips voor de installatie van energieopslag, zoals het aanbrengen van bescherming tegen overspanning of onbalans tussen fasen.
  • Verschillende oplossingen om het bestaande net zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan het begrenzen van het vermogen (passief en actief) bij zowel verbruik van elektriciteit als teruglevering van niet gebruikte elektriciteit aan het net.

Lees verder

Bekijk hier de handreiking voor installateurs van zonnestroomsystemen

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!