Uitsluiten zon op land in Flevoland remt energietransitie

Geplaatst op:

De Provinciale Staten hebben een voorstel ingediend waardoor het toepassen van zonne-energie op landbouwgronden in Flevoland niet meer mogelijk wordt. Zonne-energie op land is hard nodig om de energietransitie tot een succes te maken. Het uitsluiten van een bepaald landschapstype in heel Flevoland voor de uitrol van zonne-energie zet een rem op de energietransitie. Holland Solar heeft gereageerd met een zienswijze op het voorstel van de Provinciale Staten.

Zonne-energie als verdienmodel voor de agrarische sector

Naast de noodzaak om te komen tot een snelle uitrol van hernieuwbare energie zijn er nog een aantal andere argumenten waarom het voorstel niet wenselijk is. Agri-PV is een ontzettend mooie invulling van multifunctioneel ruimtegebruik, waar in het Coalitieakkoord voorkeur aan wordt gegeven. Door het toepassen van agri-PV en andere typen opstellingen voor het opwekken van zonne-energie worden Flevolandse agrariërs in staat gesteld om over te stappen op een duurzame en toekomstbestendige vorm van voedselproductie.

Slim gebruik maken van bestaande netcapaciteit

Netcongestie is een van de voornaamste knelpunten waar de energietransitie tegen aanloopt. De provincie Flevoland heeft een groot aantal windenergie projecten die zijn gerealiseerd op of rondom landbouwgronden. Al deze windturbines zijn reeds aangesloten op het elektriciteitsnet. De opwekprofielen van wind- en zonne-energie zijn complementair aan elkaar. Hierdoor is het delen van dezelfde netaansluiting voor deze twee productie-installaties een slimme oplossing voor het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie, terwijl er tegelijkertijd ook zo slim mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur. Dit lijdt tot vermindering van de maatschappelijke kosten van de energietransitie.

Verbeteren van de biodiversiteit

Een veelgehoord argument voor het uitsluiten van zonne-energie projecten op landbouwgronden is de negatieve impact die zonneparken kunnen hebben op de kwaliteit van bijvoorbeeld de bodem en overige flora en fauna rondom het park. Recente onderzoeken tonen aan dat deze perceptie van negatieve impact incorrect is en dat, bij juiste inpassing, zonneparken juist de bodemkwaliteit en ecologische waarden van de grond in en rondom zonneparken kan verbeteren.

We zijn blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen gezien de sector met grote zorgen naar de voorgestelde wijzigingen kijkt. Holland Solar pleit er, om bovengenoemde redenen, voor dat zonne-energie op landbouwgronden niet in beginsel wordt uitgesloten. Middels maatwerk en de juiste voorwaarden kan zonne-energie goed ingepast worden op landbouwgronden in Flevoland.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!