Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland

Geplaatst op:

Holland Solar vindt het belangrijk dat zonneparken niet alleen bijdragen aan een duurzaam energiesysteem, maar ook een goede toevoeging zijn voor de omgeving waar ze in komen te staan. Daarom hebben we de brochure ‘Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland’ ontwikkeld. In deze brochure staan voorbeelden van verschillende zonneparken in Nederland die meerwaarde opleveren voor insecten, de bodem, vogels en kleine zoogdieren. De brochure heeft als doel om de ecologische inpassing van zonneparken op een concrete manier beeldend te maken.

Verbeteren van ecologie in zonneparken

In deze brochure zijn diverse inspirerende voorbeelden van zonneparken die inzetten op verbetering van ecologie te vinden. Door zonneparken goed te ontwerpen en beheren kan de biodiversiteit flinke sprongen vooruit maken. Dit vraagt van initiatiefnemers een gedegen afweging van hun ontwerp en beheermethoden. Vaak werken deze partijen daarom samen met lokale en nationale natuurorganisaties. Alle leden van Holland Solar die zonneparken ontwikkelen, hebben op het gebied van ecologie toegezegd om de ecologische waarde van het gebied waar zij een zonnepark ontwikkelen te verhogen ten opzichte van de oude situatie voordat het zonnepark er was. Dit hebben ze gedaan door de Gedragscode Zon op Land te onderschrijven. Daarnaast zijn Holland Solar en haar leden ook aangesloten bij het EcoCertified project waar gedurende 4 jaar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar impact van een zonnepark op de ecologie in een zonnepark en welke activiteiten deze waarde kunnen verbeteren. 

Zonnepark Tholen van Eneco is op ontworpen om ecologische waarden van het gebied te verbeteren.

 

Gedragscode Zon op Land

Zonne-energie op land is nodig om onze klimaatdoelen te halen. In de samenleving spelen er zorgen over zonneparken op land. Deze zorgen nemen we als branche erg serieus, daarom heeft Holland Solar samen met verschillende maatschappelijke partners, zoals Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming in 2019 een gedragscode voor het ontwikkelen van zonneparken op land gemaakt.

We hebben als sector de overtuiging dat zonneparken op land meerwaarde kunnen bieden voor een gebied, naast de bijdrage aan een duurzame energietransitie. Dit kan indien de locatie goed gekozen is, de parken goed vormgegeven en beheerd worden en de omgeving optimaal betrokken is. Daarom focust deze gedragscode zich op omgevingsparticipatie, landschappelijke inpassing en de ecologische inpassing van zonneparken. De brochure ‘Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland’ biedt een selectie van goede voorbeelden aan voor de afspraken rond ‘landschappelijke en ecologische inpassing’ uit de gedragscode.

Lees de brochure

Bekijk onze brochure 'Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland'. 

 

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!