Holland Solar verwelkomt voorstellen CDA om netproblematiek te verlichten

Geplaatst op:

CDA Kamerlid Bontenbal lanceert donderdag 17 februari zijn 12-puntenplan - Schaarste Elektriciteitsnetten, met hierin twaalf ideeën die voor verlichting van de netproblematiek kunnen zorgen. Holland Solar verwelkomt het plan. De uitvoering van deze twaalf punten kan een flinke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen rondom de netcapaciteit. 

Directeur van Holland Solar Wijnand van Hooff zegt hierover: “Het cumulatief geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland is de afgelopen jaren heel hard gegroeid, maar er is nog veel meer duurzame energie uit onder meer zon nodig om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Dit 12-puntenplan kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere groei van zonnestroom in Nederland, want als de problematiek op het elektriciteitsnet niet wordt opgelost komt de energietransitie tot stilstand.”

In het 12-puntenplan van het CDA valt te lezen dat er nog heel veel gedaan kan worden om netcongestie op te lossen en om het gebruik van het elektriciteitsnet slimmer in te richten. Holland Solar is onder meer blij met de voorstellen om cablepooling uit te breiden met opslag, de tariefaanpassing voor de energie intensieve industrie, een nieuw tariefstelsel voor kleinverbruikers in te voeren en batterijen vrij te stellen van de transporttarieven. Daarnaast ondersteunt de branchevereniging van harte het invoeren van contractvormen die marktpartijen de mogelijkheid bieden om een bijdrage te leveren aan het verlichten van netcongestie, de zogenaamde ‘non-firm ATO’s’. Het is goed dat in de plannen wordt gepleit voor het verkrijgen van realtime inzicht in de netbelasting, zodat marktpartijen hierop kunnen inspelen en ook hun bijdrage kunnen leveren aan het ontlasten van het elektriciteitsnet. 

Naast enthousiasme voor het 12-punteplan wil de branchevereniging ook graag enige nuance aanbrengen, onder andere over het invoeren van een producententarief. Invoering hiervan moet namelijk wel tot de gewenste gevolgen leiden. Destijds is niet voor een producententarief gekozen, omdat het tot hogere totaalkosten zou leiden. Het ‘use it or lose it’ principe vindt Holland Solar een begrijpelijke maatregel om speculatie tegen te gaan, maar er kan altijd sprake zijn van overmacht voor de marktpartij, waardoor bepaalde zaken vertraging kunnen oplopen.

Ongeacht deze nuance is Holland Solar dus zeer positief over het 12-puntenplan van het CDA en gaat zij graag in gesprek met het ministerie van EZK en de Kamerleden over de nadere uitwerking.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!