Animatie Gedragscode Zon op daken

Geplaatst op:

Op donderdag 25 november 2021 werd het eerste exemplaar van de ‘gedragscode zon op grote daken’ aangeboden aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat: Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Aansluitend werd ook een exemplaar van de gedragscode aangeboden aan de organisaties die de gedragscode formeel ondersteunen en actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze gedragscode. De 12 ondersteunende organisaties werden vertegenwoordigd door Remco van der Linden, Directeur Techniek en Markt bij Techniek Nederland, Geeke Feiter, Directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars, en Willemjan Muysson Programmamanager Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland.

Basisprincipes
De gedragscode hanteert drie basisprincipes. Allereerst kwaliteit en veiligheid. Ten tweede korte én lange termijn. En tot slot eerlijk en transparant. Van Hooff legt uit: “Vanuit deze basis doen de leden van Holland Solar een aantal concrete toezeggingen. Als eerste werken zij aan een gestructureerd ontwikkelproces waarin verzekeringsadviseur, brandweer, financiers en andere belanghebbenden worden betrokken. De Handreiking Veilige PV systemen van BrandweerNL wordt hierbij als een hulpmiddel gebruikt. Bij de realisatie van het zonnestroomsysteem wordt voorzien in een veilige werkomgeving, wordt gebruik gemaakt van vakbekwame mensen, de oplevering wordt volledig gedocumenteerd, en het systeem wordt gecontroleerd conform de eisen van SCIOS Scope 12. In de exploitatiefase die volgt, zorgen ondertekenaars voor een goed monitorings- en onderhoudsplan. Periodieke inspecties dragen bij aan een veilig zonnestroomsysteem ook op de langere termijn.

Vandaag presenteren wij de animatiefilm Gedragscode Zon op daken.
Kort en krachtig wordt de kern van deze gedragscode uitgelegd.

Meer informatie leest u hier.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!