Holland Solar: zo pakken we congestie op laagspanningsnetten aan

Geplaatst op:

Holland Solar voorziet dat de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland congestieproblemen zal opleveren op het laagspanningsnet, het deel van het elektriciteitsnet waar kleinverbruikers, zoals huishoudens, op aangesloten zijn. Holland Solar denkt graag mee over oplossingen voor dit probleem en heeft daarom een position paper gemaakt op dit onderwerp, met vier belangrijke oplossingsrichtingen.

Netcongestie is een verzamelnaam van knelpunten rondom netbeheer. Netcongestie ontstaat in momenten van piekbelasting  wanneer de maximale capaciteit van kabels of transformatoren (MW) is bereikt. Een andere vorm van netcongestie is gerelateerd aan spanningsproblematiek, bijvoorbeeld een te hoge spanning, die lokaal kan ontstaan door te veel invoeding. Bij laagspanningsnetten is vooral het tweede relevant. Een te hoog voltage (253V) op het net zorgt er namelijk voor dat omvormers afschakelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er op een zonnige zomerdag veel stroom wordt opgewekt en er te weinig wordt verbruikt. De omvormer schakelt zichzelf dan om veiligheidsredenen uit.

Holland Solar ziet vier belangrijke oplossingsrichtingen om congestie op het laagspanningsnet tegen te gaan:

Netverzwaring- en uitbreiding is de enige structurele oplossing voor netcongestie

De meest belangrijke oplossing voor het tegengaan van congestie op het laagspanningsnet is het versnellen van de verzwaringsopgave. Holland Solar vindt dat de investeringsplannen van de netbeheerders ambitieus, transparant en toegankelijk moeten zijn. Daarnaast moeten er meer en dikkere kabels worden gelegd door de wijken en meer transformatiehuisjes geplaatst worden om netvlakken op te knippen.

Huishoudens moeten door financiële prikkels gestimuleerd worden om zoveel mogelijk opgewekte stroom zelf te verbruiken

Lokale opwek en lokaal verbruik moet meer gestimuleerd worden. Daarom moet de salderingsregeling  zo snel mogelijk afgebouwd worden en het moet voor huishoudens makkelijker worden gemaakt om zelf opgewekte stroom tijdelijk op te slaan of momentaan te gebruiken.

Technische oplossingen, bijvoorbeeld het dynamisch terugschakelen van de omvormer, moeten gefaciliteerd en gestimuleerd worden

Slim laden en slimme vraagsturing moeten onderdeel worden van het energiesysteem van de toekomst. Het is mogelijk om de instellingen van de omvormer zo in te stellen dat het apparaat kan reageren op de verhoogde spanning van het net en dynamisch kan terugschakelen. Het is hierbij rechtvaardig dat er gesproken gaat worden over vergoedingen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie voor nieuwe omvormers of een vergoeding van gemiste inkomsten door de netbeheerder.

Stimuleer de uitrol van zonnewarmte in de warmtetransitie

Om de klimaatdoelen te halen, is het essentieel dat de warmtetransitie in een versneld tempo raakt. Zonnewarmte kan hier een belangrijke rol in spelen. Veel warmte opwek in woningen wordt geëlektrificeerd, mede hierdoor neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Om de gasvraag van woningen af te bouwen moeten we aandacht te besteden aan warmtetechnieken met een lage of verwaarloosbare elektriciteitsvraag. Door zonnewarmte toe te passen, hoef je voor verduurzaming van warmteverbruik minimaal gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Ook kan zonnewarmte een belangrijke rol spelen in de uitrol van duurzame warmtenetten. Wanneer gasvrije collectieve warmtevoorzieningen aangeboden worden zal dit de druk wegnemen op individuele warmtetechnieken waarbij de drukte op het net toeneemt.   

Lees verder

Hier lees je onze volledige zienswijze over congestie op het laagspanningsnet.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!