energiewet

Holland Solar verwelkomt wetsvoorstel voor Energiewet

Geplaatst op:

Minister Jetten heeft het wetsvoorstel voor de Energiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Holland Solar is blij dat er nu een wetsvoorstel klaarligt. “Het is belangrijk dat deze door de kamer aangenomen wordt, zodat we als sector verder kunnen bouwen. Als het voorstel is aangenomen moet er zorgvuldig gekeken worden naar de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), want de invulling hiervan kan een cruciale bijdrage leveren aan de energietransitie ”, laat Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar weten.

AMvB's

In de energiewet staan alleen fundamentele rechten opgenomen. De details van de wet worden uitgewerkt in AMvB’s. Dit verhoogt de flexibiliteit van de wet. Er kunnen hiermee gemakkelijk aanpassingen gedaan worden, zodat de wet aan blijft sluiten op praktijkervaring die we opdoen in het realiseren van de energietransitie. Holland Solar denkt graag mee over de totstandkoming van deze maatregelen.

Transparantie netbeheerders

Het wetsvoorstel verplicht netbeheerders om volledige transparantie te bieden over de actuele en verwachte beschikbaarheid van transportcapaciteit en de termijnen waarbinnen deze geleverd kan worden, om zo onzekerheid bij bedrijven weg te nemen. In een eerdere versie van de wet was dit niet opgenomen. We zijn blij dat de Minister het belang van transparantie voor de sector heeft ingezien en deze aanpassing heeft gedaan. Holland Solar werkt de komende periode graag mee aan de uitwerking van heldere regels voor het aanbieden van transport door de netbeheerders en de uitstelgronden die daarvoor worden toegestaan.

Uitbreiden cablepooling

Het wetsvoorstel heeft het bestaande artikel voor cablepooling van wind- en zonneparken ongewijzigd overgenomen uit de Elektriciteitswet. De sector en de netbeheerders werken momenteel gezamenlijk een voorstel uit om dit artikel uit te breiden met opslag, conversie en afname.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!