zonnepark ontwikkelaars

Holland Solar roept partijen op: neem zon mee in je programma!

Geplaatst op:

Zonne-energie was enkele jaren terug nog een niche, maar verzorgt momenteel reeds 10% van ons stroomverbruik. Bij de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn zal zonnewarmte en zonnestroom een enorme pijler onder ons energiesysteem zijn. Holland Solar roept aan de hand van 6 belangrijke speerpunten politieke partijen op om voldoende aandacht hieraan te besteden in de partijprogramma’s.

  1. Faciliteer een energievoorziening grotendeels gebaseerd op elektriciteit

De elektriciteitsvraag zal door klimaatbeleid volgens alle studies het komende decennium grofweg verdubbelen. Dit is een fantastische ontwikkeling, sowieso voor het klimaat en de luchtkwaliteit, maar ook voor de portemonnee. Om het proces van elektrificatie te versnellen moet de energiebelasting op elektriciteit lager worden dan die op aardgas, moet het elektriciteitsnet flink verzwaard worden en is er steun nodig voor elektrisch rijden, warmtepompen en elektrificatie van de industrie.

  1. Kies voor een volledig CO2-vrij en hernieuwbaar opgewekt elektriciteitssysteem in 2035

De ambitie om in 2035 de snel stijgende elektriciteitsvraag volledig CO2-vrij en hernieuwbaar te bedienen is nodig en prima realiseerbaar. Het is goed mogelijk om jaarrond met zon en wind te zorgen voor voldoende energie, bijvoorbeeld via opslag of via grotere parken die ook voldoende elektriciteit leveren op minder zonnige dagen. Deze volledig hernieuwbare ‘flex’-oplossingen verdienen steun, in een eerlijk techniekneutraal speelveld naast eventuele steun voor CO2-vrije gas- en kerncentrales.

  1. Geef ruimte aan zonnestroom: op gebouwen, water en multifunctioneel op land

De bovengenoemde duurzame elektrificatie van onze energievoorziening vraagt wel op een plek voor de opweksystemen. Allereerst op alle geschikte daken, inclusief steun voor panelen boven parkeerplaatsen. Maar er is ook een noodzaak om zon op land en op zee te plaatsen. Op land moeten multifunctionele zonneparken de norm zijn; goed ingepast met meerwaarde voor omwonenden en in combinatie met natuur, waterberging en agrarische medegebruik.

  1. Een CO2-norm voor ruimteverwarming en tapwater die ruim voor 2050 op 0 uitkomt

Het is steeds beter mogelijk om met elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming én met zonnewarmte voor tapwatervraag de gasvraag van huishoudens volledig ter verduurzamen.
Om de kansen van zonnewarmte te verzilveren moeten de subsidies hiervoor wel gecontinueerd worden. In dit kader helpt het als er voor huizen normen komen, voor ruimteverwarming én voor tapwater, oplopend naar volledig CO2-vrij in zegge 2040.

  1. Na 2025: Investeringszekerheid in plaats van subsidie voor zonnestroom

Subsidies zijn straks voor zonnestroom niet meer nodig, wel zekerheid voor investeerders in duurzame energie. Een ‘contract for difference’ systeem kan voor dit probleem een oplossing bieden. Hierbij worden bij hoge elektriciteitsprijzen de winsten afgeroomd en wordt de sector verzekerd van een bodemprijs bij langdurig zeer lage elektriciteitsprijzen.

  1. Haal de productie van systeemcomponenten terug naar Nederland

Een eigen maakindustrie is essentieel om circulariteit te bevorderen en minder afhankelijk te worden van import uit een te beperkt aantal landen.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!