Holland Solar reageert op participatiebrief Jetten

Geplaatst op:

In de brief die Minister Jetten voor Klimaat en Energie vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, schetst de minister de uitkomsten van de financiële participatiemonitor en een aantal maatregelen om het streven naar 50% lokaal eigendom verder te borgen. Als sector werken we op dit moment aan een participatiebijlage van de gedragscode zon op land om de participatie binnen zonne-energieprojecten op land te bevorderen.  

Met de uitwerkingen binnen de gedragscode willen onze leden financiële participatie bij zonne-energieprojecten verder borgen. Op dit moment lopen hierover gesprekken met de mede-ondertekenaars van de gedragscode. Wij verwachten voor het einde van dit jaar de nieuwe gedragscode te kunnen publiceren.  

Daarmee zal ook een belangrijke stap worden gezet om tegemoet te komen aan de oproep van de minister voor klimaat en energie. We omarmen dan ook het initiatief om samen met andere brancheorganisaties kennisdeling te bevorderen. Ook werkt de zonne-energiesector graag gezamenlijk met stakeholders mee om participatie bij grote projecten van duurzame opwek op land verder tot een succes te maken. 

Wel staat Holland Solar terughoudend tegenover landelijke regels voor lokaal eigendom. Zoals de minister zelf ook aangeeft, gaat het juridisch vastleggen van het streven naar lokaal eigendom ten koste van maatwerk. Holland Solar ziet ook het gevaar van vertragingen en een verhoogde kans op non-realisatie. Met nog slechts 74 maanden te gaan tot we de doelstellingen van 2030 gehaald moeten hebben, kunnen we ons dat niet veroorloven. 

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!