Holland Solar lanceert Gedragscode zon op woningen

Geplaatst op:

Holland Solar, de branchevereniging voor de zonne-energiesector, heeft een belangrijke stap gezet in het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid bij de installatie van zonnepanelen op een woning. Met de nieuwe Gedragscode zon op woningen zet de branchevereniging een duidelijke standaard neer voor hoe een installateur voorafgaand, tijdens en na de installatie de kwaliteit en veiligheid van een zonnestroomsysteem kan borgen.

“Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse straten. Maar voor consumenten die ze aanschaffen is dit nu vaak nog nieuw. Zij weten  niet goed waar ze op moeten letten bij de aanschaf van zonnepanelen en hoe de kwaliteit en veiligheid van het systeem en het installatieproces worden gegarandeerd”, zegt Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar. Hij benadrukt dat elke installateur moet kunnen garanderen dat een kwalitatief goed en veilig zonnestroomsysteem wordt opgeleverd. “Met de gedragscode zon op woningen willen we het leveren van deze garantie bevorderen.”

Basisprincipes

De gedragscode hanteert drie basisprincipes: ‘kwaliteit en veiligheid’, ‘klantgerichtheid en garanties’, en tot slot ‘een solide bedrijfsvoering’. “Aan deze drie basisprincipes zijn in de gedragscode een aantal concrete uitwerkingen gekoppeld. Veilige installaties zijn alleen te garanderen als een transparante en controleerbare werkwijze wordt gevolgd. Dit vraagt om het gebruik van de juiste producten én om medewerkers die goed zijn opgeleid voor de werkzaamheden die zij verrichten.” Van Hooff benadrukt dat vertrouwen belangrijk is om draagvlak te behouden voor de energietransitie. Daarom is klantgerichtheid en het nakomen van gestelde garanties essentieel. “Eerlijke voorlichting, vriendelijke service en de juiste uitleg geven over de producten en de werking van het systeem zijn daarbij essentieel.” Het laatste principe, een solide bedrijfsvoering, legt volgens van Hooff de basis voor al het andere. “Om elke klant met een goed gevoel en een mooie installatie achter te laten moet de basis op orde zijn. Hiervoor moet een installateur transparante voorwaarden en de juiste verzekeringen hebben, voldoen aan relevante wet- en regelgeving, en bewust omgaan met circulariteit, recycling en milieu impact.”  

De gedragscode in gebruik

“Holland Solar zet zich als branchevereniging actief in om ervoor te zorgen dat wat we op papier hebben gezet ook in de praktijk nageleefd zal worden”, aldus Wijnand van Hooff. Dit betekent dat de gedragscode geldt voor alle nieuwe zonnestroomsystemen die op woningen in Nederland worden gerealiseerd door leden van Holland Solar. Daarnaast roepen we ook niet-leden van Holland Solar die zonnepanelen op woningen monteren op om ook conform deze gedragscode te werken. Op deze manier maken we onze sector samen steeds beter en veiliger.

Download hier de gedragscode zon op woningen

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!