zonnecarports

Holland Solar en NVDE presenteren voorstellen inpassing zonnecarports

Geplaatst op:

Holland Solar, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Elaad hebben een paper met voorstellen voor de goede inpassing van zonnecarports overhandigd aan Kamerleden Raoul Boucke en Faissal Boulakjar (D66).

In het position paper doen de organisaties verschillende aanbevelingen die de uitrol van zon op parkeerplaatsen kunnen versnellen, zoals het voorkomen van vertragende regelgeving, inzetten op een gezonde businesscase en een goede inpassing in het energiesysteem van de toekomst. Hierbij moet de koppeling met de vraagontwikkeling leidend zijn, ook met het oog op de snelle ontwikkeling van elektrische mobiliteit.

Potentieel zonnecarports

We kijken in Nederland, door de toenemende concurrentie op schaarse ruimte, steeds vaker naar multifunctioneel ruimtegebruik voor de invulling van de klimaatdoelen.  De afgelopen jaren werden er al verschillende zonneparkeerplaatsen ontwikkeld, met als meest bekende voorbeelden die in Biddinghuizen en Landgraaf. De combinatie van zonne-energie en parkeerruimtes is een relatief nieuwe toepassing die op dit moment nog relatief weinig wordt benut, maar waar een groot onbenut potentieel ligt. Bij een bedekkingsgraad van 60-70% zouden deze parkeerterreinen volgens Topsector Energie tussen de 8 en 10 TWu en een CO2-besparing van 0,7Mton/jaar op kunnen brengen.

Normering zonnecarports

Met het oog op deze potentie heeft de Tweede Kamer op 23 maart 2023 een motie van D66’ers Raoul Boucke en Faissal Boulakjar aangenomen die de regering oproept normering van zon op parkeerterreinen, inachtneming met de specifieke omstandigheden, zo snel mogelijk op nemen in wet- en regelgeving. Brancheverenigingen Holland Solar en Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en onderzoeksbureau Elaad hebben een aantal voorwaarden opgesteld voor de snelle inpassing van zon op parkeerplekken in het energiesysteem.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!