Goed nieuws: subsidie voor dakversterking en natuurinclusiviteit in SDE++2024

Geplaatst op:

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in een kamerbrief bekend gemaakt wat de eisen zijn om in aanmerking te komen voor de SDE++ 2024. Holland Solar is blij dat eindelijk is gekozen voor het toevoegen van subsidie voor dakversterking en natuurinclusiviteit binnen de SDE++. “Vanuit Holland Solar hebben we hier jaren voor gepleit. Deze twee toevoegingen zijn essentieel voor de uitrol van zonne-energie met aandacht voor de omgeving”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Dakversterkingssubsidie

In de Kamerbrief is aangekondigd dat het mogelijk wordt om aanspraak te maken op een dakversterkingssubsidie voor het herstellen van de dakconstructie of het aanschaffen van lichtgewicht zonnepanelen, als er sprake is van een zwakke dakconstructie. Dat deze subsidie er nu is, is essentieel voor de uitrol van zonne-energie op daken in Nederland. “Het laaghangend fruit hebben we nu wel gehad. Het wordt steeds ingewikkelder om grote zonne-energieprojecten op daken te ontwikkelen, terwijl de vraag naar duurzame energie blijft stijgen. Met deze wijziging laat de Minister zien dat zijn ambities voor de uitrol van zonne-energie op grote daken serieus zijn.”

Natuurinclusieve zonneparken

Er is besloten dat natuurinclusieve elementen voor zonneparken in de ronde van 2024 opgenomen worden in de SDE++. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van zonneparken op land rekening gehouden wordt met het toevoegen van natuurinclusieve elementen aan het zonnepark. “In 2019 legden we in de Gedragscode zon op land vast dat bij de ontwikkeling van zonneparken de natuurlijke waarden in de omgeving verbeterd moeten worden. Sindsdien stellen ook veel gemeenten deze eis. Maar niet eerder werd hier binnen de SDE++ voor gecompenseerd. We zien dit als een goede stap in de richting naar de ontwikkeling van meer nieuwe natuur in zonneparken in Nederland.”  

Niet-netlevering uit de SDE++

In de brief is bekendgemaakt dat een opbrengstgrensbedrag in de SDE++ 2024 wordt opgenomen. Voor niet-netlevering heeft dit grote consequenties. Niet-netlevering gaat hiermee uit de SDE++. We zijn hier als Holland Solar blij mee, omdat we zien dat de subsidie voor niet-netlevering op dit moment zo laag is dat je in geen enkel geval überhaupt subsidie zou krijgen. Dit heeft te maken met btw en energiebelasting winsten die uitgespaard worden als je diezelfde kWh van het net af had moeten nemen, waardoor de basisbedragen voor niet-netlevering kWh onder de basisenergieprijs liggen. Deze kWh worden nu dus definitief uit de SDE++ regeling gehaald. Voor alle projecten in de ronde van 2024 en later zal dit systeem verder veranderen en dat is goed nieuws. Dat komt doordat er een 'banking' verplichting komt; in goede jaren moet je extra inkomsten opsparen en die worden afgetrokken van je totaal te ontvangen subsidie in slechte jaren. Niet-netlevering zal hier niet onder vallen. Dat betekent dat alle kWh die achter de meter verbruikt worden niet meetellen voor de 'banking' verplichting. Dat is goed, want voor de netlevering kWh houd je dus meer zekerheid dat je in slechte jaren alsnog wel subsidie krijgt.”  

Verbeterde voorwaarden groenfinanciering

De voorwaarden voor Groenfinanciering zijn verbeterd nadat we kritisch hebben gereageerd op de consultatie . De eisen voor het ontvangen van rentekorting blijven bijvoorbeeld in stand voor een groter deel van de projecten. Belangrijk hierbij is dat groenkorting ook uit de SDE++ gehaald is; de eisen voor groenkorting worden hiermee dus een bonus die verrekent kan worden in de businesscase in plaats van een afstraffing door een verlaagd basisbedrag zonder dat het realistisch is om aanspraak te maken op de korting.  

Al met al is Holland Solar dus zeer tevreden met de aangekondigde wijzigingen van de SDE++ 2024. Voor al onze leden zal een nadere analyse volgende week volgen.  

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!