zon op land ecocertified

Een jaar Ecocertified; dit is de stand van het onderzoek

Geplaatst op:

Een jaar geleden is het onderzoeksproject Ecocertified Solar Parks van start gegaan. In dit project wordt gekeken hoe met parkontwerp en vegetatiebeheer de natuurwaarde en de bodemkwaliteit in nieuwe en bestaande zonnevelden verbeterd kan worden. De resultaten leiden tot richtlijnen voor ontwerp en beheer van zonneparken. Deze richtlijnen worden operationeel via het kwaliteitslabel EcoCertified Solar Park Label. In totaal zal het onderzoek vier jaar in beslag nemen. We geven een update over de tussenstand.

Vegetatie en insecten

In de zomer van 2022 zijn onderzoekers van de WUR van start gegaan met het onderzoek naar vegetatie en insecten binnen de deelnemende zonneparken. Door middel van een nulmeting is gekeken naar de planten en insectensoorten die zich binnen het park bevinden. Ze hebben daarbij zowel de aanwezigheid en diversiteit van bijen, vlinders en zweefvliegen onderzocht, als ook de hoeveelheid voedsel (bloemen) voor deze insecten. De onderzoekers vergeleken dit tussen zonneparken onderling om het effect van de inrichting te kunnen bepalen. Daarnaast vergeleken ze de zonneparken met intensieve landbouwgrond en natuurgebieden in de omgeving. Binnenkort wordt gestart met het maken van een analyse van de verzamelde data.

Bodem

In het afgelopen jaar hebben onderzoekers van de WUR onder meer op verschillende momenten samples genomen van de bodem in de zonneparken  om te onderzoeken wat de invloed is van zonneparken op de bodemkwaliteit. Met de informatie uit verschillende analyses die zijn gemaakt, wordt onderzocht wat het verschil is tussen de bodemkwaliteit onder de zonnepanelen, waar minder licht valt, en tussen de zonnepanelen. Op dit moment worden de data geanalyseerd een publicatie over dit onderwerp voorbereid.

TNO heeft de grondinstraling berekend voor de zonneparken die meedoen aan het project. Dit is de straling van de zon die de grond bereikt in het zonnepark. Planten  zijn afhankelijk van deze straling van de zon om te kunnen groeien, en ook de kwaliteit van het bodemleven hangt ervan af.

Vogels en zoogdieren

In het voorjaar van 2022 heeft de WUR onderzocht welke vogels en zoogdieren voorkomen in de zonneparken en op welke manier ze gebruik maken van de parken. Wildcamera’s hebben de dieren in het park vastgelegd. Tussen april en november 2022 is met wildcamera's en inloopvallen onderzocht welke kleine en middelgrote zoogdieren in de parken voorkomen. In de omgeving rondom de parken is geobserveerd of dieren zich anders gedragen binnen de zonneparken dan erbuiten.  Ook voor dit onderdeel van het onderzoek worden de data op dit moment geanalyseerd. In 2024 worden de wildcamera’s opnieuw opgehangen om de variabiliteit tussen de verschillende jaren te onderzoeken.

Beheeronderzoek

Op de deelnemende zonneparken worden vier verschillende beheermethodes vergeleken. Eelerwoude coördineert dit en de WUR onderzoekt welke methode het grootste effect heeft op het bevorderen van de biodiversiteit.

Eind 2022 is het beheerexperiment opgestart en de eerste maanden hebben gediend als opstartfase. Eelerwoude heeft samen met onderzoekers, (lokale) beheerders, centrale beheerders en ontwikkelaars gewerkt aan het opstarten van de werkzaamheden, afstemmen  van de afspraken met uitvoerders en ontwikkelaars en het oplossen van kinderziektes. Eelerwoude is op dit moment de voorbereidingen aan het treffen om ervoor te zorgen dat de volgende beheerronde vlekkeloos kan verlopen.

Ecocertified Solar Park Label

NL Greenlabel heeft het eerste jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van het EcoCertified Solar Park Label. Ze staan nu aan de vooravond van versie 0,9 die getest wordt op de pilotterreinen. Ook wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de onderliggende documenten die bij een label horen. Alle ervaringen en inzichten die naar voren komen uit de tests worden door NL Greenlabel meegenomen om het label verder aan te scherpen.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!