Betere milieuprestatie zonne-energiesystemen dankzij onderzoek Holland Solar

Geplaatst op:

Tot voor kort waren zonnepanelen de grote afwezige in de Nationale Milieudatabase, waarin middels productkaarten de milieu-impact van bouwmaterialen weergegeven worden. Uit onderzoek van Holland Solar naar de levenscyclus van een zonnestroomsysteem blijkt deze impact tot wel 35% lager ligt dan gedacht. Deze resultaten presenteerde Holland Solar eerder vandaag tijdens een evenement van het Lente Akkoord 2.0. “Dit onderzoek geeft ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen meer ruimte om zonnestroomsystemen in te passen in hun gebouwen en ze daarmee toekomstbestendiger te maken. Dat is mooi nieuws! Als sector zijn we hard bezig met onze materiaalimpact te verminderen. Dat is een hele grote uitdaging waar we voor staan, maar de resultaten van de levenscyclusanalyses laat zien dat we al belangrijke stappen hebben gezet.", aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Nationale Milieudatabase 

De Nationale Milieudatabase legt de milieu-impact van bouwmaterialen vast en drukt deze uit in een MPG-score. Door de maximale MPG-score van een gebouw te normeren wil de overheid toewerken naar een energie neutrale bouw in 2050. Op dit moment is de maximaal toegestane score 0,8, maar in 2025 wordt de maximale score versneld naar 0,5 afgebouwd. De verlaging van de maximale MPG-score werd afgelopen oktober aangekondigd door het ministerie van BZK. Deze aanscherping die eerder voor 2030 was aangekondigd moet een stimulans zijn voor de snellere verduurzaming van nieuwbouwwoningen.  

In 2022 ontving Holland Solar een brandbrief van het Lenteakkoord 2.0, een samenwerkingsverband van verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Bij een verlaging van de toegestane MPG-score zou het plaatsen van zonnepanelen onmogelijk worden. Daarnaast was de MPG-score van zonnepanelen kunstmatig hoog, doordat er geen betrouwbare data beschikbaar was. Hierdoor ontstond een tegenstelling tussen de MPG-score enerzijds en de BENG-eisen, die zich richten op het energieneutraal maken van gebouwen, anderzijds. 

Onderzoek Holland Solar  

Holland Solar heeft naar aanleiding van deze brief onderzoek gedaan naar de milieu-impact van zonne-energiesystemen, met een onderscheid tussen platte daken en schuine daken. Voor dit onderzoek hebben een groot aantal leden van de branchevereniging met een externe partij hun productiegegevens gedeeld. Op basis van dit onderzoek valt de milieu-impact van zonne-energiesystemen tot wel 35% lager uit dan de systeemcomponenten die oorspronkelijk in de Nationale Milieudatabase stonden. Door deze verbeterde data kunnen ontwikkelaars, afhankelijk van hun bouwconcept, tot wel 7 panelen extra plaatsen per woning.

Opgave voor de toekomst 

"Het onderzoek van Holland Solar is het belangrijke stap in de bewustwording van de zonne-energiesector", zegt Brecht van der Laan. Als voorzitter van de werkgroep circulariteit van Holland was hij nauw betrokken bij het onderzoek. Ook ziet Van der Laan een opdracht voor de toekomst. “Met Holland Solar hebben we  het gemiddelde systeem onderzocht, de zogenaamde categorie 2 data. Om de sector écht toekomstbestendig te maken, zullen ook individuele producten (zogenaamde categorie 1 data) bekend moeten worden, zodat zonnepanelen en andere componenten op milieu impact vergeleken en verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk gaan we naar volledig klimaatneutraal produceren in 2050, daar ligt nog een grote uitdaging voor de sector.

Lees de rapporten

Heb je interesse in het uitgebreide onderzoek dat ten grondslag ligt aan de verbeterde data in de NMD?  Die vind je hier:

Voor een zonnestroomsysteem op platte daken.

Voor een zonnestroomsysteem op schuine daken.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!