Actueel

Duurzame elektriciteit

Versnel het verduurzamen van de industrie

Op 29 maart gaan de Tweede Kamerleden van de Commissie Economische Zaken en Klimaat met elkaar in debat over de verduurzaming van de industrie. Holland Solar heeft samen met andere leden van de Power to Industry werkgroep een brief naar de leden van de Kamercommissie gestuurd waarin we oproepen om concrete doelen te stellen om het verduurzamen van de industrie te versnellen.

Stimulering

Markthervormingsplannen van de EC goed nieuws voor de zonsector

De Europese Commissie heeft een pakket gepubliceerd waarmee belangrijke voorstellen worden gedaan voor het veranderen van de Europese elektriciteitsmarkt. Holland Solar is enthousiast over deze plannen en herkent veel van de door haar ingebrachte punten terug in de voorstellen van de Europese Commissie.

Zonne-energiesector zet zich in voor duurzame productieketens

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend.

Netinfra

Netbeheerders geven aan dat het net vol is, maar is dat echt zo?

Met roodgekleurde kaarten van Nederland geven netbeheerders aan dat een groot deel van het elektriciteitsnet in Nederland vol is. “Dit is  een te simplistische voorstelling van zaken. Feit is dat waarschijnlijk in de toekomst op een beperkt aantal momenten in het jaar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk onvoldoende zal zijn om de vraag en aanbod van stroom te kunnen accommoderen.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!