Actueel

Zon op land en water

Visie kabinet op burgerbetrokkenheid in lijn met visie Holland Solar

Minister Rob Jetten heeft in een kamerbrief zijn visie op burgerbetrokkenheid bij de energietransitie gedeeld. Dit doet hij aan de hand van 10 uitgangspunten voor hoe een goed participatieproces vormgegeven dient te worden. “Participatie is een belangrijk onderdeel in de ‘Gedragscode zon op land’ waarin is vastgelegd hoe zonneparken maatschappelijk verantwoord ontwikkeld kunnen worden. Wij zijn blij en trots op het feit dat onze gedragscode inmiddels als de standaard in de markt wordt beschouwd. Met deze brief bevestigt de Minister impliciet dat onze gedragscode inderdaad de standaard in de markt is en dat bij de ontwikkeling van elk zonnepark voldoende aandacht gegeven moet worden aan het participatieproces”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Circulariteit

OPEN kondigt zichtbare afvalbeheerbijdrage aan

Op 30 november 2022 is bekendgemaakt dat de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen vanaf 1 juli 2023 omhooggaat van € 6,50/ton naar € 40/ton. Daarnaast vraagt Stichting OPEN, die verantwoordelijk is voor de recycling van o.a. zonne-energiesystemen, producenten en installateurs om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de factuur te zetten.

Een zonnepark is meer dan een veld waar energie opgewekt wordt

De Natuur en Milieufederaties (NMF) en Wageningen University & Research (WUR) hebben een plan gepresenteerd met 5 interventies om de klimaatdoelen te halen met nieuwe zonneparken die functies combineren. Holland Solar benadrukt het belang van de voorstellen, maar merkt op dat het stuk onvoldoende de resultaten erkent die mede met de Wageningen Universiteit en de NMF geboekt zijn.

Duurzame elektriciteit

Doelen voor duurzame energie opwek verhoogd

De Europese Commissie heeft bepaald dat het doel om 40% hernieuwbare energie op te wekken in 2030 is verhoogd naar 42.5%. Dit voorstel is gedaan als onderdeel van het ‘fit for 55’ pakket. Holland Solar benadrukt het belang van de verhoging: hoe sneller we verduurzamen, hoe meer impact we kunnen maken in het tegengaan van klimaatverandering. Het verhogen van de doelen stimuleert lidstaten om een stap extra te zetten.

Duurzame elektriciteit

Kamer maakt belangrijke beslissingen voor de uitrol van zon

Vorige week vond in de Kamer een debat plaats over het elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES. Tijdens het debat zijn twee interessante moties aangenomen die zich bezighouden met het in lijn brengen van de investeringsplannen van de netbeheerders met de klimaatdoelen en het verplichten van zonnecarports boven grote parkeerplaatsen in Nederland. Holland Solar heeft dit debat nauwgezet gevolgd en is blij met de aangenomen moties.

Duurzame elektriciteit

Versnel het verduurzamen van de industrie

Op 29 maart gaan de Tweede Kamerleden van de Commissie Economische Zaken en Klimaat met elkaar in debat over de verduurzaming van de industrie. Holland Solar heeft samen met andere leden van de Power to Industry werkgroep een brief naar de leden van de Kamercommissie gestuurd waarin we oproepen om concrete doelen te stellen om het verduurzamen van de industrie te versnellen.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!