Actueel

Vacature

Holland Solar zoekt een stagiair contentmarketing en communicatie

Ben jij een student die op zoek is naar een veelzijdige stageplek waar je veel ruimte krijgt om je creativiteit in content maken te steken? Holland Solar is op zoek naar een stagiair contentmarketing en communicatie die een marketing, communicatie of een andere relevante opleiding volgt.

In gesprek met Silvio Erkens: “Ik geloof echt in een Nederlandse maakindustrie”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met Kamerleden van verschillende partijen om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Eén van die Kamerleden is Silvio Erkens van de VVD.

Cybersecurity

Studiemiddag data en cybersecurity

Er komt een nieuwe Europese richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIS2) aan, ook in de Energiewet zullen bepalingen inzake data worden toegevoegd. Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom dit onderwerp? Op 29 november 2023 organiseert de Juridische Werkgroep van Holland Solar in samenwerking met NWEA, Ploum en Eversheds Sutherland een studiedag over data en cybersecurity in de energiesector in de Kunsthal in Rotterdam. Schrijf je nu in!

In gesprek met Henk Vermeer : ‘Wij zijn voor realistisch, haalbaar en betaalbaar energiebeleid”

Als je in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijkt, zie je dat in de meeste programma's zonne-energie terugkomt als belangrijk thema. Maar hoe kijken de partijen aan tegen verschillende onderwerpen die spelen binnen de sector? Holland Solar zet alle standpunten op een rij in de zonnewijzer en ging daarnaast in gesprek met fractieleden van verschillende partijen om deze standpunten nog wat verder uit te diepen. Zo ook met Henk Vermeer, fractielid van de BoerenBurgerBeweging (BBB).

SDE++ 2023: mijlpalen op korte termijn, meer nodig voor lange termijn

Minister Jetten heeft middels een brief de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de SDE++ 2023. Van 5 september tot en met 5 oktober vond de openstelling van de SDE++ in 2023 plaats. Hiervoor was een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar. Gedurende de openstelling zijn er 1.970 subsidieaanvragen ingediend, met een budgetclaim van in totaal ca. € 16,3 miljard. Dat is een record. In de ronde van 2023 zien we mijlpalen voor de sector op korte termijn, maar er zijn ook zorgen op lange termijn. 

Holland Solar reageert op de KEV: Meer zonnestroom nodig dan gepland

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de Klimaat- en Energie Verkenning 2023 gepubliceerd. Ondanks het feit dat de cijfers voor veel sectoren beter zijn dan vorig jaar, valt op dat de daling van de CO2-uitstoot in de elektriciteitssector juist minder gunstig ontwikkelt. De toename van de elektriciteitsvraag in de industrie en transport is volgens het planbureau groter dan de groei aan opwek uit wind en zon. Dit leidt ertoe dat de emissies in de elektriciteitssector mogelijk zelfs zullen stijgen in plaats van dalen. Kortom: er is meer zon- en windenergie nodig dan wat nu in de planning zit. Holland Solar roept de politiek op om ruimte en voor stabiel zonne-energie beleid te maken , in lijn met de klimaatdoelen die nationaal en internationaal zijn afgesproken.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!