Actueel

Statement: kansen voor zon op landbouwgrond voor gemeenten

In de Zonnebrief 2.0, die de (inmiddels demissionaire) Minister van Klimaat en Energie op 6 juli jongstleden publiceerde, zet het inmiddels demissionaire kabinet zijn visie neer voor nationaal beleid gericht op zonne-energie. In deze brief staat onder andere op welke manier het demissionaire Kabinet vindt dat zonneparken op land ruimtelijk ingepast zouden moet worden. Met de val van het Kabinet is er onzekerheid ontstaan over de implicaties van deze visie voor provincies, gemeentes, grondeigenaren en bedrijven die actief zijn met de ontwikkeling van zonneparken.

Ban op zon op landbouwgrond is slecht voor boer, natuur en klimaat

De ‘zonnebrief’ die minister van Klimaat en Energie op 6 juli aan de Kamer uitstuurde, maakt het onmogelijk zonneparken op landbouwgrond te ontwikkelen. Het is onduidelijk wat deze ‘ban’ moet opleveren. Wij - zonne-energiesector, natuur-, bewoners- en milieuorganisaties - maakten een paar jaar geleden in de gedragscode zon op land juist afspraken over betrokkenheid van omwonenden, meer natuur en de belangen van de agrarische grondeigenaren.

Sluit je nu aan bij de al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!