De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Marktontwikkeling zonnestroom

De cijfers

 

2017 Zonnestroom Ogesteld Vermogen Tot 2016 Klein 

In Nederland is het niet in alle gevallen verplicht een zonnestroom installatie te registreren. Om een inschatting te kunnen maken van het opgesteld vermogen in Nederland zijn verschillende bronnen te raadplegen:

Centraal Bureau voor Statistiek
Totaal opgesteld vermogen eind 2016:  schatting 2000 - 2200 mWp (begin 2017)

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen, verschijnt jaarlijks: CBS
 

Productie Installatie Register (PIR)
In het zogenaamde Productie Installatie Register (PIR) door de netbeheerders bijgehouden hoeveel zonne-energie is geïnstalleerd. Een consument die zonnepanelen heeft, is verplicht een productie-installatie aan te melden bij zijn netbeheerder. Deze gegevens worden opgenomen in het PIR.

De netbeheerders geven aan dat het merendeel van de installaties aangemeld wordt. Per 1 januari 2015 zijn er 223.096 geregistreerde zon pv productie-installaties, met een totaal vermogen van ruim 882 MW geïnstalleerd. In juli 2014 waren dat nog 185.443 installaties, met een totaalvermogen van 762 MW.
 

CertiQ
CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. We zijn voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong die wij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.
de aantallen productie-installaties die bij CertiQ staan ingeschreven


Beschikkingen SDE subsidie

RVO


Klimaatmonitor
Databank


Polder PV
Peter Segaar is onafhankelijke kritische onderzoeker van de zonnestroom markt in Nederland en publiceerd hierover op zijn website Polder PV