De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (Postcoderoosregeling)

Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (Postcoderoosregeling)

Een collectief van burgers mag gezamenlijk lokale duurzame energie opwekken waarvoor ze een korting krijgen op de energiebelasting.

Per 1-1-2016 is er sprake van een verlaging van het tarief van de eerste schrijf voor elektriciteit tot nihil voor hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie.
Voor de zogenaamde postcoderoosregeling zou de korting op de belasting verhoogd worden naar 9 cent/kWh, om de businesscase te verbeteren. Met het verlagen van de belasting op elektriciteit naar € 0,1007/kWh is het verschil zo klein geworden dat een amendement voor het verlagen van de belasting tot ‘nihil’ voor postcoderoosregeling het haalde. Het verlaagd tarief voor postcoderoosregeling (officieel “Verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperatie en verenigingen van eigenaren”) is hiermee op € 0,000 uitgekomen voor 2016. Dit maakt deze regeling nu zeer interessant, temeer omdat het verlaagde tarief per projecttoekenning voor 15 jaar vast staat. Holland Solar verwacht dus eindelijk een groei in projecten in deze regeling.

Lees meer over de regeling in het dossier op de website van Hier Opgewekt
Zie ook de website van RVO over regelingen voor collectieven