De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

ISDE regeling maakt zonnewarmte nog rendabeler

Inversteringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Meer informatie en de actuele stand van zaken op de website van RVO

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE vermelding apparatenlijst
Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen in de regeling voldoet, maar staat het nog niet op de apparatenlijst van de Investeringssubsidie ISDE? Geef dit door aan RVO met een meldingsformulier. Deze vindt u onder 'Verzoek indienen'. Apparaten die zijn goedgekeurd worden op de lijst vermeld.

https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-vermelding-apparatenlijst