De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Financiering zonne-energie projecten

Financieren en ontzorgen van zonne-energie projecten

Als u als projecteigenaar minder ervaring of een beperkt trackrecord heeft, beoordeelt de financier de andere projectpartijen zwaarder. De projectpartijen dienen financieel sterk te zijn en over voldoende expertise te beschikken. Indien dit kleinere partijen of particulieren betreft moet het risico op non-betaling of faillissement voldoende zijn afgedekt via garanties van derden of door inbreng van extra kapitaal.

Bij partijen zonder track record kan soms pas worden gefinancierd na oplevering en controle (‘post-completion’). De bouwfinanciering moet dan zelf worden geregeld en voorgefinancierd. Door alle ontwikkelingen op de PV markt met veel nieuwe fabrikanten en nieuwe installateurs (zonder track record) komt dit vaker voor. Een partij die u ontzorgt kan wel in de bouwfase financiering regelen.

Binnen de organisatie van lokale initiatieven is niet altijd de kennis en ervaring aanwezig die nodig is voor het opstellen van een businessplan voor energieopwekking en voor het managen van het project op de manier die de bank wenst. Het is belangrijk om die wel in huis te halen. Als het lokale initiatief zelf geen track record heeft eist de bank ook vaak dat er ontzorgd gaat worden, bijvoorbeeld door:

  • Aansluiting te zoeken bij een koepel als de De Unie en NLD Energie
  • Aansluiting te zoeken bij bestaande energieleveranciers als bijvoorbeeld Qurrent, Vandebron, Eneco en Green Choice
  • Lid te worden van een grotere coöperatie, zoals De Windvogel
  • Samen te werken met commerciële ontzorgers, zoals Yellow Step Solar, Zonnepanelendelen, Zonnegilde, Sollease, WOCOzon (voor woningcorporaties), PM Energie BV
  • Mee te doen met collectieve acties georganiseerd door landelijke ngo’s, zoals Natuur & Milieu

Als uw project nog geen financiering heeft kunnen vinden, dan kunt u op zoek gaan naar partijen die al eerder door een bank zijn gefinancierd en die u kunnen ontzorgen.

 

SDE+ 2014

De pv-projecten die begin 2015 een subsidiebeschikking hebben ontvangen uit de SDE+-regeling 2014, moeten tegen de zomer een opdracht tonen met de uitvoerder. De financiering zorgt momenteel echter voor problemen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laat weten dat een groot deel van de projecten nog niet in staat is om de financiering rond te krijgen en hierdoor dreigt de komende maanden intrekking van de SDE+-subsidie. Het zijn met name de kleinere projecten tot 500 kWp die dit probleem kennen, omdat volgens de betrokkenen voor banken het financieren van grotere projecten rendabeler en dus interessanter is. Circa 80 procent van de bijna 3.000 in 2014 toegekende pv-projecten kent een omvang tot 500 kilowattpiek.

Indieners van projecten met een subsidiebeschikking kunnen via een speciale pagina hier op de website van Holland Solar contact opnemen met financiers die wel bereid zijn hun projecten te financieren. RVO.nl publiceert bovendien een overzicht van de projecten en organisaties met een subsidiebeschikking op haar eigen website.