De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Subsidies en regelingen

Ondersteuningsregelingen voor zonne-energiesystemen in Nederland

De regelingen ondersteuning zonne-energie op een rij:
 

Salderen

Regeling waarbij particulieren op eigen dak of schuur opgewekte elektriciteit terug aan het net leveren (ook wel salderen achter de meter genoemd). De hoeveelheid terug geleverde elektriciteit trekt het energiebedrijf af van de hoeveelheid electriciteit die is verbruikt.

Zie ook het dossier over salderen op op de Holland Solar website:
http://www.hollandsolar.nl/zonne-energie-p40-salderen.html
 

Korting energiebelasting op collectieve opwek (postcoderoos)

Een collectief van burgers mag gezamenlijk lokale duurzame energie opwekken waarvoor ze een korting krijgen op de energiebelasting. Met het nieuwe belastingplan is voor de postcoderoosregeling de korting op de energiebelasting in 2016 10,07 eurocent per kWh. Aan deze regeling zitten wel een reeks voorwaarden verbonden. Een volledige uitleg vindt u op: http://www.hieropgewekt.nl/dossiers/750/verlaagd-tarief
http://www.hieropgewekt.nl/actueel/postcoderoosregeling-nog-ruimer-2016 (bericht 23 december 2015)
 

SDE+ regeling

Deze regeling is bedoelt voor grotere zonne-systemen. Bij zon-pv gaat het om systemen groter dan 15 KWp. Bij zon-thermisch gaat het om systemen van tenminste 100m2 collectoroppervlak.  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/offici%C3%ABle-bekendmakingen-stimulering-duurzame-energieproductie-sde
De RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde


Investerings subsidie duurzame energie (ISDE)

Vanaf 4 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Let op: deze regeling kan niet worden gebruikt in combinatie met EIA en Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

Met het aanmeldformulier kunnen bedrijven de zonneboilers en zonnecombi-pakketten bij RVO aanmelden voor de productenlijst. Hiervoor moet je de gegevens volgens de tabbladen invullen en vergeet de bijlagen niet te merken en digitaal (getekend) bij te sluiten!
http://www.hollandsolar.nl/nieuws.html#.VopmnlLXvgl


Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een regeling voor ondernemers waarbij fiscale aftrek mogelijk is wanneer bepaalde investeringen gedaan worden die een forse energiebesparing opleveren. De Energielijst 2017 bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). U kunt zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2017 naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dat kan, ieder jaar wordt de Energielijst aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst. Voorstellen kunt u tot 1 september 2017 melden.

De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en biedt bedrijven fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het is niet mogelijk om gebruik van deze regeling te maken in combinatie met de ISDE of de regeling voor sportaccomodaties. Het budget voor 2017 is € 166 miljoen.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
 

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen. Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties
 

Asbest en zon - MIA\Vamil

Op 29 december 2016 publiceerde de Staatscourant de nieuwe Milieulijst 2017. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen mét fiscaal voordeel? Kijk dan op de Milieulijst van 2017. Op deze lijst staan ongeveer 270 investeringen (op de Milieulijst noemen we ze bedrijfsmiddelen). Deze bedrijfsmiddelen zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft. U vindt deze informatie hier:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/asbest-en-zon-miavamil

Informatie regionale regelingen: http://www.asbestvanhetdak.nl/
 

Experimenten elektriciteitswet

De overheid biedt met de Experimentenregeling elektriciteitswet de mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. De regeling is voor Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren.

Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen. Experimentenregeling elektriciteitswet kent een looptijd van 4 jaar (2015 tot en met 2018). Binnen de looptijd is er ieder jaar een openstellingstermijn. Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen in 2017 weer aanvragen indienen voor zowel 'grote' experimenten als projectnetten. De periode van openstelling wordt begin 2017 gepubliceerd.
Meer informatie