De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Begrippenlijst Zonne-energie

Begrippenlijst zonne-energie
 

Gridpariteit (netpariteit): stroom uit zonnepanelen is even duur als stroom betrokken uit het openbare elektriciteitsnet.

kilowatt (kw) = 1000 watt (vermogenseenheid) 1.000 kilowatt = 1 megawatt, 1.000 megawatt = 1 gigawatt, 1.000 gigawatt = 1 terawatt.

kilowattuur (kWh): arbeid die wordt verricht door een vermogen van 1000 Watt gedurende 1 uur te laten werken.

 

 

Omvormer (inverter): een apparaat geplaatst tussen de zonnepanelen en het elektriciteitsnet dat de gelijkstroom, geproduceerd door de zonnepanelen, omzet in 230 Volt wisselstroom dat op het net kan worden ingevoed.

Salderen: het gegeven dat de netbeheerder en de leverancier wettelijk verplicht zijn de aan het net onttrokken elektriciteit te verrekenen met aan het net terug geleverde elektriciteit (bijvoorbeeld d.m.v. zonnepanelen).

Salderen voor en achter de meter: bij salderen achter de meter zit de aansluiting van de productie-installatie (bijv. zonnepanelen) achter de eigen meter (vaak bevind de installatie zich op het eigen dak). Bij salderen voor de meter bevindt de productie installatie zich bijvoorbeeld op het dak van een (openbaar) gebouw in de buurt (school, sporthal, etc.).

Slimme meter: elektriciteitsmeter die om het kwartier de aan het net geleverde en onttrokken elektriciteit kan doorgeven aan de netbeheerder.

Watt-piek (Wp): het maximale theoretische vermogen van een zonnepaneel.

(Zon-)PV: PV is een afkorting voor photovoltaisch (in het Nederlands fotovoltaïsch). Dit verwijst naar installaties (zonnepanelen) die de energie van de zon omzetten in elektriciteit.

Zonnecel: de kleinste fotovoltaïsche opwekkingeenheid. Een zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen.

Zon-thermische installatie: een installatie die zonlicht omzet in warmte (bijv. een zonneboiler).Omrekening kWh naar MJ
De energetische waarde van 1 Watt is gelijk aan 1 Joule per seconde.
Eén kW (kiloWatt) staat voor 1.000 Watt ofwel 1.000 Joule (per seconde).
Een uur heeft 60 minuten van 60 seconden, dus in totaal 3.600 seconden (per uur)

1 kW = 3.600 seconden x 1.000 Joule = 3.600.000 J
Eén kWh komt overeen met 3,6 MJ

Omrekening van van m3 naar kWh
Standaard heeft 1 m3 Nederlands aardgas een bovenwaarde 35,17 MJ. De energetische waarde van 1 kWh staat op 3,6 MJ (of eventueel 3.600 MJ/MWh).

35,17 MJ (m3) / 3,6 MJ (kWh) = 9,76944444
35,17 MJ (m3) / 3.600 MJ (MWh) = 0,0097694444

Om van m3 naar kWh te gaan moet je vermenigvuldigen met 9,7694444.
3500 m3 is dus 33.931 kWh