De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Recycling zonnepanelen WEEE richtlijn

Sinds februari 2014 zijn het Nederlandse zonne-energie bedrijfsleven zelf verantwoordelijk voor de inname en verwerking van zonnepanelen die afval zijn geworden. Dit gold al voor omvormers. Dit is geregeld in de “WEEE richtlijn”, die de producentverantwoordelijkheid regelt voor elektronisch afval. Dit betekent o.a. dat bedrijven die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verplicht zijn dit te registreren in het WEEE Register en aan te tonen dat er adequaat gezorgd wordt voor de toekomst van het recyclen.

Oprichting stichting Zonne-energie Recycling Nederland
De werkgroep Recycling met leden van Holland Solar heeft actie ondernomen, en in 2015 is de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland opgericht. Deze Stichting gaat als “productentencollectief” binnen de WEEE (AEEA) wetgeving optreden, om zo namens de aangeslotenen aan de WEEE verplichtingen te kunnen voldoen. De belangrijkste doelen van de Stichting zijn:

  • de aangeslotenen zo goedkoop mogelijk aan de WEEE wetgeving te laten voldoen;
  • importeurs zélf maximale regie te geven over de implementatie van de WEEE wet;

De werkgroep heeft haar werkzaamheden overgedragen aan de stichting en de voor de operationele is Jan-Willem Jehee verantwoordelijk.
Leden die nog niet gereageerd hebben op deze nieuwe wettelijke plicht roepen wij op om contact op te nemen voor de mogelijkheden, via het emailadres jan-willem.jehee@stichtingzrn.nl

www.stichtingzrn.nl

Meer informatie is te vinden op:

Uitleg via het nationaal WEEE Register
Uitleg van de inspectie