De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Marktontwikkeling zonnewarmte

Afzetreeks Zonnewarmte Cum Tot En Met 2015

Cumulatieve afzetreeks zonnewarmteproducten voor met glas afgedekte collectoren (1 m2 = 0,7 kWth)

Afzetreeks Zonnewarmte Tot En Met 2015 

 

Afzetreeks zonnewarmteproducten voor met glas afgedekte collectoren.

Afzet zonnewarmtesystemen

De ontwikkeling van de jaarlijkse van afzet (te zien in figuur 1) van zonnewarmtesystemen sinds 1990, weergegeven voor kleine systemen (≤ 6 m2 collectoroppervlak) en grotere systemen (> 6 m2 collectoroppervlak). Onafgedekte systemen (zwembaden etc.) zijn niet meegenomen in deze cijfers.

De jaarlijkse afzet schommelt. Dit wordt vooral veroorzaakt door telkens veranderende subsidies en regelgeving (EPN) voor de nieuwbouw. Vanaf 2011 is de afzet ongeveer gelijk gebleven en voor 2016 verwachten wij een toename door de ISDE regeling per 1 januari 2016.

De zonnewarmtesector is actief. De zonnewarmtesectie van Holland Solar komt regelmatig bij elkaar om adequaat te reageren op actuele zaken. De NEN normcommissie voor zonnewarmte is actief en volwaardig bemenst. Dit resulteert in een verbeterde NEN 7120 en er wordt gewerkt aan een betere prestatiemetingen voor de producten.

Holland Solar heeft in het Energieakkoord een doelstelling afgesproken van 6 PJ zonnewarmte in 2023. Dit is ambitieus omdat met de huidige groei 2 PJ in 2023 verwacht wordt. Er wordt met de decentrale duurzame energiesector afspraken gemaakt over verstrekkende maatregelen om deze 6 PJ te realiseren.

De nieuwbouw is weer aan het groeien. Dat is goed nieuws, omdat zonthermisch al jaren bij bouwers een populaire toepassing is om aan de EPN te voldoen. Holland Solar verwacht daarom extra groei door aanscherping van de EPC eis naar maximaal 0,4 en door de Europese richtlijnen voor het realiseren van op energie neutrale nieuwbouw in 2018 (voor overheidsgebouwen) en 2020 (voor alle gebouwen).

Holland Solar, CBS Statline