De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Salderen

Regelgeving rond salderen in Nederland

Salderen is de regeling waarbij particulieren op eigen dak of schuur opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net (ook wel salderen achter de meter genoemd). De hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit trekt het energiebedrijf af van de hoeveelheid elektriciteit die is verbruikt. Zie ook: http://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen


Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel
In februari 2017 zijn een groot aantal belanghebbende partijen bij elkaar gekomen op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken. Daar heeft de NVDE het voorstel gepresenteerd voor een toekomstbestendig salderingsmodel dat in samenwerking met Holland Solar en andere partijen is geformuleerd.
Binnenkort zal Minister Kamp een voorstel met mogelijke opties aan de Tweede Kamer doen.

Lees hier meer over het voorstel:
Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel


Salderen zeker tot 2020, daarna adequate overgang

Minister Kamp heeft, op verzoek van Holland Solar, een expliciete uitspraak gedaan in de tweede kamer over de toekomst van het salderen in de tweede kamer. Salderen zal wettelijk recht blijven tot in ieder geval 2020. Daarna zal een goede overgangsregeling komen. Een nieuwe regeling zal vanaf 2017 ontwikkeld worden en in 2020 ingaan. Het uitgangspunt blijft dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk blijven, ook na 2020. Holland Solar zal komende jaren, samen met leden en andere belanghebbenden, hard werken aan een goede oplossing voor de branche.

Afgelopen tijd waren er veel vragen in de markt over de toekomst van het salderen als wettelijk recht. Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten weten dat er een versobering komt op het salderen. Hij heeft salderen als “overstimulering” bestempeld en suggereert vervangende mogelijkheid van een “verlaagde energiebelasting” voor zelfopgewekte kWh-en. Dit zal tussen 2017 en 2020 vorm moeten krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat zonnepanelen financieel rendabel blijven. Holland Solar zal zich hier uiteraard fors mee bemoeien en leden hierover raadplegen en informeren.


Evaluatie Salderen afgerond januari 2017
Holland Solar is blij met de brief die minister Kamp begin januari 2017 naar de kamer stuurde over de voorzetting van stimulering van lokale duurzame energieopwekking na 2020. De uitgangspunten voor de voortzetting bieden een gunstig perspectief voor particulieren die nu en in de toekomst willen investeren in zonnepanelen. We zijn verheugd dat de minister onderkent dat burgers met zonnepanelen zelf op relatief eenvoudige wijze een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, en dat dit het bewustzijn over en draagvlak voor de energietransitie vergroot. Hij ziet daarin een belangrijke reden om de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie nu en in de toekomst voort te zetten.

Hoe de regeling er vanaf 2020 uit kan komen te zien verwacht Kamp in het voorjaar bekend te maken. Holland Solar en NVDE werken momenteel hard aan een breed gedragen voorstel voor een regeling die een aantal beperkingen en risico’s van de huidige salderingsregeling kan oplossen met behoud van de evidente voordelen ervan.
Een toekomstige aanpassing van de energiebelasting lijkt in het kader van de energietransitie waarschijnlijk. Holland Solar pleit daarom voor regeling die een toekomstbestendige vergoeding op teruggeleverde stroom geeft waarbij de investeringszekerheid onafhankelijk is van de het tarief van de energiebelasting.


5000 kWh grens

Per 1 januari 2014 is de 5000 kWh grens komen te vervallen. Dit betekent dat mensen die meer dan 5000 kWh willen salderen, dat gewoon kunnen. Ook kan per 1 januari 2014 de VVE onbeperkt salderen op de algemene aansluiting (gebruikt voor algemeen gebruik voor bijvoorbeeld lift en verlichting) als zij tot de 3*80 A aansluiting hebben. Dit kon voorheen niet. Het huishoudelijk gebruik van de leden van de vereniging kunnen echter niet op deze wijze salderen.

Slimme meter
De redenen die aangevoerd worden voor het “aanvallen” van het salderingsrecht zijn overstimulering (in samenhang met lagere prijzen) en kosten van van het balanceren van het elektriciteitsnet. Voor branchegenoten is het belangrijk te weten dat een regeling op basis van een korting op de energiebelasting alleen mogelijk is als gebruik- en teruglevering gemeten worden. De analoge meter moet dan dus in heel Nederland vervangen zijn door de slimme meter, of tenminste door een digitale meter met teruglever-registratie.

Terugleververgoedingen per Energieleverancier
Buiten de salderingsregeling is uw stroomleverancier niet verplicht om 0,23 euro per kWh te vergoeden. De vergoeding bedraagt dan minimaal slechts 0,08 euro per kWh. U vindt een overzicht van de vergoedingen per energieleverancier op de energievergelijker

Bericht laatst gewijzigd februari 2017