De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Importheffing op zonnestroompanelen uit China

Anti-dumping en anti-subsidie maatregelen


28 februari 2017

De importheffing die de EU heeft ingesteld op Chinese zonnepanelen mag van kracht blijven. Dat heeft het Europees Hof in Luxemburg dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door een twintigtal Chinese bedrijven, meldt AP. De uitspraak voegt een nieuw hoofdstuk toe aan een kwestie die al sinds 2013 speelt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/28/europese-hof-importheffing-chinese-zonnepanelen-mag-blijven-a1548064


27 januari 2017

EU lidstaten stemmen tegen de verlenging van de anti-dumping maatregelen.

Solar Power Europe is groot voorstander van het afschaffen van de nu geldende importheffingen voor zonnepanelen uit China omdat ze van mening is dat het de solar sector niet bevordert en de maatregelen niet de juiste uitwerking hebben.
Member States' Reject Solar Trade Duties in an Historic Day for EU Trade Policy


21 december 2016
De Europese commissie maakt bekend dat ze van plan zijn de importheffingen op zonnepanelen en zonnecellen uit China met 2 jaar te verlengen.

Persbericht Solar Power Europe European Commission propose extension of
trade measures on solar panels and cells

Reactie Pro Sun: European Commission plans to extend anti-dumping measures against solar imports from China
Reactie SAFE Commission about to make a fatal mistake


11 oktober 2016

Europese organisaties roepen op tot schrappen importheffingen
brief aan de European Commissie


5 december 2015 Nieuw onderzoek
Op 5 december 2015 heeft de Europese Comissie besloten tot opening van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium, van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China.

Tijdens deze volledige herzieningsprocedure (Full Expiry review) blijven de maatregelen van de minimumimportprijs en eventuele strafmaatregelen zoals in 2013 vastgesteld van kracht

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1205%2801%29&from=EN

2 december 2013 Definitief besluit
Op 2 december 2013 heeft de Europese Commissie Trade een definitief besluit genomen over de anti dumping maatregelen en anti-subsidie maatregelen op Chinese zonnepanelen. De maatregelen gelden voor twee jaar en zullen dan herzien worden. Er geldt geen importheffing op die producten waarvan de producenten meewerken aan de afspraken om dumping en illegale subsidies te voorkomen.

 

Lijst met producenten
In augustus 2013 is een eerste overeenkomst gesloten (In het Engels “undertaking”) met een grote groep Chinese producenten over minimale exportprijzen en exportvolumes. Op 2 december 2013 is deze overeenkomst formeel door EU bekrachtigd. Voor deze exportproducten van deze producenten geldt geen importheffing.

Het besluit en de lijst met producenten zijn te vinden op
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:209:0026:0032:NL:PDF

Er is een heffing op basis van anti-dumping en een heffing op basis van anti-subsidie. Deze geldt voor de export van Chinese producten die niet hebben meegewerkt aan de overeenkomst. Er is per producent een niveau van heffing bepaald, gebaseerd op de conclusies uit het onderzoek.
Gemiddeld is de anti-dumping heffing 47,7% en de hoogste heffing is 64,9%. Bedrijven die geheel niet hebben meegewerkt aan het onderzoek krijgen een heffing van 53,4%.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:325:0001:0065:NL:PDF
(definitieve anti-dumping maatregel, bedrijfslijsten en rapportage van het onderzoek, in het Nederlands)
De anti-subsidie heffing komt bovenop de anti-dumping heffing. Deze varieert van 0% tot 11,5%.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:325:0066:0213:NL:PDF
Alle officiële stukken kunnen in historische context teruggevonden worden op
http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=1895&init=1895

Zonneglas
Op zonneglas uit China is ook een heffing van kracht. Dit gaat om complete beglazingen met ingepaste zonnecellen. De heffingen zijn, afhankelijk van welke producent, 17,1% tot 42,1%. Deze maatregel betreft specifieke producten en stapelt niet bovenop de andere maatregelen. De regeling en de lijst is te vinden op http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:316:0008:0028:NL:PDF

Ook MKB-ers kunnen bellen naar de EU over de regelgeving. Contactgegevens kunt u vinden op:
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/index_en.htm#trade-defence