De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

SolarCare: gemiddelde zon PV opbrengsten in Nederland in 2017

DSC01567.jpg

In 2017 waren de zomermaanden iets minder zonnig dan gebruikelijk, maar in voorgaande jaren werd dit ruimschoots gecompenseerd in het voor- en najaar. Reden voor SolarCare om net als voorgaande jaren te onderzoeken hoe dit over 2017 in de praktijk tot uiting is gekomen in de daadwerkelijke zon PV opbrengsten.


SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijkse gemonitorde zon PV installaties circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 13 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s).

In 2017 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,88 kWh/Wp.
In 2017 lagen de zon-opbrengsten gemiddeld 4,7% lager dan in 2016. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een relatief slechtere nazomer. De maanden augustus en september bleven aanzienlijk achter met resp. 12% en 21% minder opbrengst t.o.v. 2016. De meimaand was in 2017, net als in 2016, weer de topmaand. Voor de provincie Limburg was het verschil met 2016 slechts -2%.

We mogen concluderen dat de jaaropbrengsten in Nederland toch relatief stabiel zijn en op een behoorlijk hoog niveau liggen; van 0,90 kWh/ Wp in 2012 tot 0,88 kWh/ Wp in 2017.

SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.

Meer Informatie: www.solarcare.eu , mail info@solarcare.eu 

Deel via: