De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

TKI Urban Energy

TSE Logo TKI Urban Energy.jpg

TKI Urban Energy

TKI Urban Energy is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. De stichting is een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, met een bestuur en een programmabureau. Het programmabureau coördineert de programmavorming, richt zich op de inzet van innovatiesubsidies voor publiek/privaat onderzoek en begeleidt consortia bij het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten.

De hoofdactiviteiten zijn:

Het opstellen van innovatieprogramma’s op relevante thema’s.
Het begeleiden van consortia bij innovatieprojecten (van idee tot uitvoering).
Het delen van kennis en innovatieve ontwikkelingen uit binnen-en buitenland.
Lees meer over ons op: https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy