De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Ecodesign en energielabel voor zonnewarmte producten

In september 2015 worden alle producten voor ruimteverwarming, waterverwarming en warmte-opslagvaten verplicht van een Europees energielabel voorzien. Dat is een energielabel zoals we dat nu al kennen voor bijvoorbeeld witgoed. Zonnewarmtesystemen vallen ook onder deze regeling. De leveranciers en de installateurs van deze systemen krijgen er daardoor een aantal verplichtingen bij. Het voorbereiden op de invoeringsdatum in september zal tijd kosten. Het is daarom zaak nu al te beginnen.

De combinatie van een zonnewarmtesysteem en een naverwarmertoestel wordt van een energielabel voorzien. Specifiek voor Nederland kunnen zo naverwarmingstoestellen van het ‘A’ labelniveau worden opgewaardeerd naar een A+, A++ of A+++ labelklasse. Dit is een zeer inzichtelijke manier om de toegevoegde waarde van een zonnewarmtesysteem aan het publiek te presenteren.

De ervaring leert, bij de introductie van een nieuw energielabel, dat de omzet voor de producten met de hoogste labelklasse snel toeneemt ten koste van de omzet van producten met een lagere labelklasse. Wij verwachten dan ook een aanzienlijk positief effect op de afzet zonnewarmte.

In het algemeen zal het energielabel vooral een ‘aandachttrekker’ naar zonnewarmte zijn. Het verhaal is hiermee niet ‘af’. Nadat een klant geïnteresseerd is, zal net zoals nu gebruikelijk het ‘verhaal’ van de besparing op het energieverbruik en de energiekosten verteld moeten worden. Het energielabel geeft namelijk goed aan hoe producten zich onderling vergelijken, maar zegt niet zoveel over het jaarlijks gebruik van de klant.

Deze nieuwe regeling heeft consequenties voor veel bedrijven: de ketelleveranciers, de zonnewarmteleveranciers, dealers en installateurs. Dit zijn vaak complexe zaken en daarvoor is het noodzakelijk dat al deze bedrijven kennis nemen van de regelingen. Een beschrijving van ‘wat er moet gebeuren’ kun je in de links hieronder vinden. De documentatie bestaat uit een beschrijving van de regelingen en een specifieke beschrijving van de procedures. Bovendien worden hulpmiddelen (Excel) beschikbaar gesteld.

Regelingen

Ecodesign
- ruimteverwarming en combi-verwarming
- tapwaterverwarming en warmteopslagtank

Energielabel
- Ruimteverwarming en combi-verwarming
- tapwaterverwarming en warmteopslagtank


Details voor de metingen en berekeningen:
Ruimteverwarming en combi-verwarming
- tapwaterverwarming en warmteopslagtank
 

Toelichting en vraag-en-antwoorden
Een label generator
Rekentool (pas op. Er zitten fouten in!)
Documenten met uitleg en instrumenten