De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Logo PDENH PNG

Fonds voor gevestigde en startende bedrijven

De provincie Noord-Holland gelooft al jarenlang sterk in de kracht van duurzame energie. Energie die niet alleen het milieu spaart, maar ook de economie aanwakkert. Energie waarin je samen investeert. Met geld en met inspanningen.

Precies om die reden is de provincie het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland gestart. Een investeringsfonds speciaal bedoeld voor bedrijven die zich richten op biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie. En die daarmee een bijdrage leveren aan de duurzame economie in Noord-Holland.

Het fonds zet zich in voor gevestigde en startende bedrijven. Bedrijven die met bewezen technologieen hun bedrijfsmodel verder willen uitbouwen. Of starters die met verrassende, unieke initiatieven hun waarde willen bewijzen op het gebied van duurzame energie.