De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Schiedams Energie Collectief

Logo SEC

Lokale, betaalbare en duurzame energie opwekken en beschikbaar stellen aan de inwoners van Schiedam

SEC doet dit zonder winstoogmerk voor inwoners en ondernemers door partijen met elkaar te verbinden rond aansprekende projecten: Zoals het opwekken van zonne-energie op grote gebouwen voor meerdere bewoners of het ontwikkelen van windmolens in het Schiedamse havengebied.

Voorop staat dat deze projecten voor en door Schiedammers tot stand komen. Onafhankelijk van multinationale of beursgenoteerde energiegiganten.

Zodra een project rijp is voor realisatie draagt SEC het project over aan de Cooperatie Energiek Schiedam. Daarvan kan iedereen lid worden en krijgt iedereen inzicht en inspraak in de bedrijfsvoering. Het lidmaatschap van de cooperatie verwerft u als u zich inschrijft op deelname aan een van de projecten.