De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

SUNSTART

Sunstartlogo Capital

SUNSTART is gespecialiseerd in het begeleiden, uitvoeren en financieren van SDE+ projecten. SUNSTART maakt deel uit van het solide Spaar met de Zon van Almetra BV. Almetra BV beschikt over voldoende eigen vermogen, expertise en implementatiecapaciteit waardoor SDE+ projecten op uitzonderlijk korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Met name voor 2014/2015 SDE+ die nu nog niet zijn gerealiseerd, biedt SUNSTART mogelijkheden.