De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Greenspread Solar

Greenspread Logo

Voor het ontwikkelen en financieren van uw zon-PV-systeem

Greenspread ontwikkelt, financiert en geeft advies over duurzame-energie-installaties; met name zon-PV-systemen en kleinschalige duurzame warmtenetten. In de ontwikkelfase nemen wij alle technische, financiƫle, juridische en organisatorische drempels weg om te komen tot een versnelde realisatie van duurzame energieprojecten. Greenspread is bedreven in het optuigen van passende financieringsconstructies. Ook zijn wij bereid zelf risicodragend kapitaal in te brengen voor rendabele duurzame projecten. Greenspread heeft vele zon-PV-systemen op daken van onder meer onderwijsgebouwen, gemeenten en zorginstellingen in eigendom en exploitatie. Daarnaast is Greenspread als gedelegeerd ontwikkelaar of turn-key leverancier betrokken (geweest) bij vele andere projecten. Greenspread ontwikkelt zonnestroomsystemen op daken, grondgebonden zonneweides en drijvende zonneparken.